Tiếng và Lời

Tiếng và Lời

tieng goi cua chua

Thánh Auguttinô dùng hai từ “tiếng” và “lời” để nói về thánh Gioan và Chúa Giêsu, vị Tiền Hô và Đấng Cứu Độ: “Thánh Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô, ngay từ lúc khởi đầu, đã là Lời vĩnh cửu” (trích bài đọc Kinh Sách CN III MV).

Thánh nhân khai triển một cách thật ý nghĩa tương quan giữa “lời” và “tiếng”: tiếng thì qua đi, lời sẽ tồn tại mãi; không có lời thì tiếng hoàn toàn vô nghĩa; tiếng chỉ đập vào tai, lời mới cảm hóa tâm hồn; nhưng lời lại cần tiếng để tâm hồn gặp gỡ được tâm hồn, vì âm của tiếng chuyển đi ý tưởng của lời…Gioan Tiền Hô đã ý thức rất rõ, không hề mập mờ, về vị trí của mình trong tương quan với Chúa Giêsu: Tôi không phải là Đức Kitô. Tôi chỉ là tiếng của người kêu trong hoang địa: hãy dọn đường cho Chúa.

Gioan đã miệt mài làm việc của tiếng, rồi chấp nhận lu mờ đi để Lời là Chúa Giêsu lớn lên trong hồn tha nhân.

Áp dụng cho bản thân, tôi thấy điều này thật ích lợi. Tôi đã được tiếp nhận Lời qua tiếng của bao người đi trước. Họ đã chuyển Lời hằng sống đến với tôi và rồi đã rút lui để Lời hằng sống lớn mãi trong tôi. Đến lượt mình, tôi cũng ý thức mình là tiếng mà Chúa có thể dùng để chuyển Lời đến anh chị em của tôi hôm nay. Muốn thế, tôi phải có Lời ở trong tôi thật và phải vận dụng mọi khả năng để thực hiện vai trò của tiếng.

Khi đi giúp người khác tĩnh tâm, tôi đã bị cám dỗ tưởng mình là Lời. Điều này tôi đã không nhận ra cách dễ dàng. Chỉ khi xét mình kỹ tôi mới thấy. Khi tôi giảng mà người ta không muốn nghe hay sau một thời gian họ quên tôi, tôi thấy buồn buồn. Bất chợt gặp lại, thấy người ta còn nhắc đến tên mình thì tôi vui lắm. Như thế, tôi đã tự cho mình là quan trọng, trở thành điểm nhắm của người khác. Đúng ra, tôi phải nỗ lực tìm mọi cách để đưa người ta đến gặp Chúa và không bao giờ được tìm cách cho người ta nhớ đến mình, vì tôi chỉ là tiếng kêu để người ta gặp được Lời Tình Yêu mà thôi. Tiếng kêu ấy phải qua đi, để Lời hằng sống ở lại mãi với anh chị em tôi.

Lên đường loan báo Tin Mừng, chắc chắn tôi phải canh cánh bên lòng xác tín ấy.

V.K.S.J. tháng 12/2014

Kiểm tra tương tự

12 Câu Hỏi về các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

Về Bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Rafael. 1508-11. Musei Vaticani.   Bài dưới đây …

Sức mạnh của lời nói ?

  Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *