Tìm gặp Thầy Giêsu để làm gì?

o lai

Hiện diện

Mẹ và anh em của Thầy Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

(Tin Mừng Luca 8:19-21)

Chia sẻ

1. Rào cản: Khi người nhà của Thầy Giêsu tìm gặp Người, họ không thể làm được, vì dân chúng đông quá. Ai cũng muốn gặp Người, thành ra họ trở nên rào cản cho nhau. Khi ý hướng mọi người đều tốt, nhưng chỉ là vì mục đích cá nhân, thì lại chẳng tốt nữa cho cộng đồng. Đó là lẽ thường mà ít được con người chấp nhận và thực hành.

2. Nhịp cầu: Tha nhân cũng là nhịp cầu dẫn tới Thầy Giêsu. Người ta báo tin cho Thầy biết tin và ý muốn của người nhà. “Người ta” là danh xưng chẳng có chi đáng chú ý. Thiên Chúa vẫn thường dùng những con người vô danh như thế, để làm trung gian chuyển giao sứ điệp của Người. Trong đời, con người thường khó nhận ra và biết ơn những sứ giả âm thầm như thế, nhất là khi sứ giả ấy là “người bé nhỏ”.

3. Động lực kiếm tìm: Người nhà kiếm tìm Thầy, có lẽ đơn giản vì tình thân, vì mối dây huyết thống. Nhân dịp này, Thầy Giêsu vén mở một lối tương quan khác: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Đây là tiêu chuẩn đánh động và thách đố lòng người. Không phải là tư lợi hay thân quen theo kiểu “nhất thân nhì tiền…”, mà chuẩn mực là Thiên Chúa. Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!

Cầu nguyện

Không ai hiểu lời Thầy Giêsu cho bằng các vị thánh, vì các ngài ôm trọn và sống trọn lời ấy trong cuộc đời mình (Đức Thánh Cha Benedicto XVI chia sẻ). Cụ thể hơn nữa, bạn có thể là Giáo Hoàng, Giám Mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, nhưng chưa chắc bạn là môn đệ Thầy Giêsu (Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ). Xin cho con tập làm môn đệ Thầy Giêsu!

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *