Tình mẹ

me

Tình Mẹ

Dịu dàng hai tiếng « mẹ ơi » !
Nuôi con, đời mẹ thảnh thơi mấy ngày !
Con khôn con lớn mừng thay,
Con hư mẹ gánh, tóc dài bạc mau.

Đời người ai biết trước sau,
Nuôi con không kể công sâu nghĩa dày.
Chỉ mong con sớm có ngày:
Nên người ngoan đạo, mẹ đây mãn rồi!

Làm con ai chẳng một thời,
Ngọt bùi hai tiếng  « mẹ ơi » mỗi ngày!
Làm con ghi khắc điều này:
Tình mẹ thắm mãi, đong đầy cho con.

26/08/2015
Giọt Mực

Kiểm tra tương tự

Có những kỳ thi

  œ             Có những bài kiểm tra đâu được báo trước để chuẩn bị. …

Hải Hà

(Truyện ngắn) 1. Ông Tư hước mấy hơi ráng kháp ra tiếng bên tai thằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *