Tĩnh tâm Cùng Sống Niềm Hi Vọng-Thứ 2 Tuần II Mùa Vọng năm A

1

Lời của Đức Thánh Cha Phanxico:

Thời gian của Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Ngài đến để thăm viếng mọi người, Ngài đến và gặp gỡ tâm tình với riêng từng người trong chúng ta. Thiên Chúa đang ở trên đường. Hãy chờ đợi Ngài.

Lời gợi ý:

  • “Hãy chờ đợi Ngài”. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha đang vang lên cho bạn và cho muôn người. Bạn chờ đợi Chúa như thế nào? Bạn nên chuẩn bị thời gian, tâm hồn và cuộc sống của Bạn như thế nào để chờ đợi Chúa.
  • “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3,4-5). Bạn hãy đọc đi đọc lại lời mời gọi này. Đưa lời này vào ngày sống hôm nay và để lời này vang lên trong tâm hồn bạn, cùng với tiếng vang của chiếc kim đồng hồ.
  • Chỗ nào trong đời bạn là thung lũng, núi đồi, khúch quanh co, đường lồi lõm…?

 

Bài tập trong tuần (05 phút): CHÚ TÂM VỚI TRỌN TRÁI TIM.

“Bạn đang uống trà, là bạn đang uống trà”. Theo tinh thần của Thiền Học là vậy đó. Nghĩa là chúng ta tập sống Chú Tâm Với Trọn Trái Tim mình cho mỗi việc chúng ta làm. Cụ thể, khi thức giấc, bạn xin Chúa cho bạn sống tinh thần chú tâm này trong từng việc bạn làm. Trước khi bạn bắt đầu làm việc gì, bạn đừng vội làm ngay. Dừng lại dành vài giây phút thinh lặng, ý thức bạn bắt đầu làm công việc này. Hãy “gọi tên” công việc đó ra, vd. “Quét nhà” hay “lái xe”… Sau đó bạn làm việc đó với sự chú tâm của trái tim bạn.

Kiểm tra tương tự

Tiếng Xin Vâng

Tiếng Xin Vâng đầu tiên của Chúa: Lạy Chúa, với quyền năng và ngôi vị …

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng

Biến cố Giáng Sinh vẫn đang xảy ra hằngngày trong đời sống của con. Mỗi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *