Tình Yêu

jesus-on-the-cross-john-3-16
Hỏi em em đã biết yêu?
Ngại ngùng đáp nhẹ yêu nhiều, chưa đâu.
Nhìn em nhè nhẹ vài câu
Muôn nghìn sắc thái muôn màu tình yêu.
Tình yêu là phải đánh liều
Quên mình vì bạn phong nhiêu xá gì.
Tình yêu sức sống kiên trì
Một lòng trung tín, không vì lợi tư.
Tình yêu không có luật trừ
Giàu sang phú quý cũng như cơ bần.
Tình yêu phong phú tình thân
Mối dây liêu kết xa gận trao nhau.
Tình yêu không có trước sau
Chẳng phân cao thấp, sắc màu, nước da.
Tình yêu đòi sống vị tha
Khiêm nhường lối sống con Cha Trên Trời.
Tình yêu không chỉ bằng lời
Thực hành lối sống giữa đời dấn thân.
Em ơi đừng có ngại ngần
Yêu thương nguồn mạch suối ân cho đời.
Tình yêu dấu chứng một lời
Nhìn lên Thánh giá Vua Trời Tình Yêu.
Như Thế, S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *