Toàn văn Sứ điệp Phục sinh 2024

  Anh chị em thân mến, chúc mừng Phục Sinh! Hôm nay lời loan báo được đưa ra cách đây hai ngàn năm từ Giêrusalem vang vọng khắp thế giới: “Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh, đã sống lại!” (xem Mc 16,6). Giáo Hội sống lại sự kinh ngạc của những người phụ nữ … Continue reading Toàn văn Sứ điệp Phục sinh 2024