Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong ngày lễ nhớ thánh Phanxicô Salê, xin giúp con biết noi gương thánh nhân về lòng bác ái vô vị lợi với tất cả mọi người và đốt lên trong con lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giê-su. Con xin dâng lên Cha trọn vẹn con tim, linh hồn, trí khôn và cả thể xác con để cầu nguyện cho những ý chỉ trong tháng này của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, on this day when we commemorate Saint Francis de Sales, help me to follow his example of selfless charity towards all people and intense love of your Most Sacred Heart. I offer you my whole heart, my whole soul, my whole mind and my whole strength this day for the Pope’s monthly intentions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Cầu nguyện có tác động rất mạnh. Cầu nguyện chiến thắng sự dữ. Cầu nguyện mang lại bình an.” (ĐGH. Phan-xi-cô). Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để con quên lãng sức mạnh của lời cầu nguyện.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Prayer is powerful. Prayer conquers evil. Prayer brings peace.” (Pope Francis) O God, may I never forget the power of prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, con tạ ơn Chúa vì mọi cơ hội con có để thể hiện lòng bác ái dành cho người đang thiếu thốn. Xin tha thứ cho con bởi những lúc con không theo gương tình yêu phát xuất từ Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa đến và thương xót con, cùng ban ơn để ngày mai con được liên kết mật thiết với Thánh Tâm Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, thank you Lord for any opportunity I had to be charitable to a person in need. Forgive me, when I did not imitate the love that flows from your Sacred Heart. Come, O Lord, and have mercy on me and grant me the grace tomorrow to unite my heart to your heart. Glory Be…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *