Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con xin dừng lại để cảm nghiệm ánh mắt dịu dàng Cha dành cho con. Xin Thần Khí Cha giúp con luôn sẵn sàng với sứ mệnh bác ái và bao dung của Cha. Ngày hôm nay, con xin dâng lên từng nhịp tim, từng ý nghĩ và cả những việc làm đơn sơ nhất của con. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng lòng con, giúp con cầu nguyện cho những thách đố mà nhân loại phải đối mặt, đặc biệt là cho những ý nguyện hàng tháng của Đức Giáo Hoàng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I pause to consider how you look upon me with gentleness. May your Spirit make me more available to your mission of charity and mercy. I offer you every beat of my heart, my every thought, my simplest works this day. May the Holy Spirit open my heart to the many challenges of humanity, especially the Pope’s monthly intentions, for which I now pray. [Hail Mary]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Tương lai xã hội chúng ta đòi hỏi những hành động thiết thực cụ thể trong đời sống của mỗi cá nhân và đặc biệt là trong các cơ quan tổ chức.” (ĐGH Phan-xi-cô) Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nỗ lực thực hành những điều chúng con rao giảng.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The future of our societies requires concrete action in favor of life on the part of everyone and especially institutions.” (Pope Francis) Let us go forth, Lord, seeking to practice what we preach.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi chiều dần lắng buông, con dừng lại để chiêm ngắm ánh sáng của Chúa. Con đã trở nên ngọn đèn trên giá cho tha nhân chưa? Con đã làm chứng nhân Tin Mừng thế nào? Lạy Chúa, xin hãy chữa lành con để tim con được rộng mở cho ánh sáng rực rỡ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As darkness covers the world, I pause to see your light. Was I a beacon of light for others? How well did I witness to the Gospel? Heal me, Lord, that my heart may be more open to your radiant light. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Xin soi sáng con từ bên trong

Bạn thân mến, Mời bạn tiếp tục cùng chúng tôi cầu nguyện với loạt bài “Phút …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sẵn sàng phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *