Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27-2, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-2

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng xót thương, sáng sớm này, con chiêm ngắm dung nhan Cha. Xin Thần Khí Cha giúp con nhận ra những ảnh hưởng mà hành động của con có thể mang lại hoặc gây ra cho tha nhân, cùng xin giúp con vác thập giá mình trong niềm hoan hỉ tươi vui. Ngày hôm nay, con xin dâng tất cả lên Cha để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I mediate on your face this morning. May your Spirit help me to recognize how my actions affect others and may I take up my own cross with joy this day. I offer everything today for the intention of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Niềm vui của người Ki-tô hữu đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta sự tự do đích thực và tặng cho ta món quà là khả năng mang Chúa Giê-su đến cho anh chị em mình.” (ĐGH. Phan-xi-cô) Lạy Chúa, xin đến và dạy con cách sống trong niềm vui đích thực.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Christian joy comes from the Holy Spirit, who gives us true freedom and the gift of bringing Jesus to our brothers and sisters.” (Pope Francis) Come, Lord, teach me how to live with true joy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi các tinh tú xuất hiện trên bầu trời đêm, Chúa ơi, con dừng lại để suy ngẫm về vẻ đẹp của Ngài. Hôm nay, lòng con đã hướng về đâu? Tim con theo tiếng gọi nào? Lạy Chúa, xin thương chữa lành con và ban ơn sủng để ngày mai, nhờ được tràn đầy tình yêu và lòng thương xót của Chúa mà con biết tôn trọng tha nhân trong cách hành xử của mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the stars begin to appear in the night sky, I stop to wonder at your beauty, Lord. Where was my heart today? Which voice did I follow? Heal my heart, O Lord, and grant that tomorrow I may be filled with your compassion and mercy, treating others with respect. [Our Father] 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *