Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con trao phó trái tim con trong tay Cha, xin thêm sức cho con. Ước gì hôm nay con có thể trở nên một cộng tác viên tích cực, một người rao truyền tình yêu và sự bình an của Cha. Xin dâng lên Cha trọn vẹn bản thân con hôm nay để cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, I place my heart in the your hands, and ask for your help today. May I be an active collaborator and a missionary of your love and peace. I offer this day, all that I am, for Pope Francis’ intentions for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, xin khơi dậy nơi chúng con lòng khao khát Chúa, khao khát sự tốt lành và ánh sáng.” (ĐGH. Phanxicô). Lạy Chúa, xin cho Thánh Giá Chúa luôn là dấu chỉ nhắc nhở con những điều phải làm cho tha nhân.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“O Cross of Christ, inspire in us a desire for God, for goodness and for light.” (Pope Francis) O God, may the Cross always be there as a sign of what I must do for others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài bên con hôm nay. Xin hãy tha thứ cho con nếu con có trốn tránh bất cứ ai vì sự ích kỷ của mình. Ngày mai, với tất cả sự khiêm tốn, con quyết tâm nỗ lực trở nên máng chuyển tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho những người xung quanh con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the night sky covers the earth, I am grateful Lord for your presence with me this day. Forgive me if I avoided anyone for selfish reasons. Tomorrow, I resolve to work diligently, with all humility, being a vessel of your love and mercy. [Hail Mary]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *