Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 08/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con xin tạ ơn Chúa, vì ánh bình minh rạng rỡ của một ngày mới mà Chúa đã ban tặng. “Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: ‘Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,’” (Mt 17,22). Chúa Giêsu đã bị trao nộp vào tay người đời, trong mầu nhiệm nhập thể của Ngài, bởi Thiên Chúa Cha. Và quãng đời còn lại của Ngài là một sự dâng hiến không ngừng. Con sẽ sống ngày hôm nay theo ‘phong cách Giêsu’ sẵn sàng cho mọi thứ cần phải hoàn tất, xin cho con được dâng hiến cách trọn vẹn và yêu thương. Trong đầu tuần mới này, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin được cùng hiệp cùng ý chỉ cầu nguyện của ĐTC và dâng ngày sống của con để cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong những thử thách và thành quả của họ. Kính mừng Maria

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I thank the Lord for the light that brings in this new day. “As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, ‘The Son of Man is to be handed over to men,’” (Mt 17:22). Jesus was delivered into the hands of Humanity, in his Incarnation, by the Father. And the rest of his life was a constant offering. I will live this day “Jesus-style”, available for whatever remains to be done, completely and lovingly surrendered. At the beginning of the week, and through the intercession of Mary, I join the Holy Father’s intention and offer my day for small buisiness owners, in their trials and achievements. Hail Mary.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Sự sáng tạo của con người không thể bị dập tắt. Nếu một nghệ sĩ không thể dừng lại việc sử dụng sự sáng tạo của họ, thì những người có năng khiếu đặc biệt cho sự tiến bộ về khoa học và kĩ thuật cũng không bị ngăn cản trong việc sử dụng những tài năng Chúa ban để phục vụ người khác. Chúng ta cần phải liên tục suy nghĩ lại về các mục tiêu, tác động, những bối cảnh tổng thể và những giới hạn đạo đức của hoạt động con người này, đây là một dạng quyền lực có bao gồm những rủi ro đáng kể” (ĐGH Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, §131)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Human creativity cannot be suppressed. If an artist cannot be stopped from using his or her creativity, neither should those who possess particular gifts for the advancement of science and technology be prevented from using their God-given talents for the service of others. We need constantly to rethink the goals, effects, overall context and ethical limits of this human activity, which is a form of power involving considerable risks. (Pope Francis, Laudato Si §131)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con để lòng mình thoát khỏi những bộn bề lo toan, sẵn sàng bước vào sự tĩnh lặng của một ngày đang dần kết thúc. Con tạ ơn Cha vì tất cả những gì con đã trải qua. Hôm nay con cảm thấy thế nào? Con có hài lòng với cách con đối mặt với ngày sống không? Hay ngược lại, con cảm thấy một sự không hài lòng nào đó trong cách con cư xử với mọi người, trong mọi tình huống và nhiệm vụ? Con cầu xin sự tha thứ nếu con không sinh ra hoa trái của lòng nhân từ, trách nhiệm và sự phục vụ. Con xin Cha thương giúp để ngày mai sẽ là ngày của hoa trái và vui tươi. Sáng danh

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I release myself from the turmoil of my worries to enter the stillness of the ending day. I thank God for everything I’ve experienced. How did I feel today? Am I satisfied with the way I faced this day or, on the contrary, do I feel a certain dissatisfaction with the way I faced people, situations, and tasks? I ask for forgiveness if I have not borne fruits of kindness, responsibility, and service. I ask the Lord for help so that tomorrow will be fruitful and joyful. Glory be.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *