Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-09-2022TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 09/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón chào một ngày mới đến. Con muốn cảm ơn ai trong cuộc sống này? Con mở đầu ngày mới bằng cách lắng nghe Lời Chúa “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (Lc 6,39-42). Con nhìn những người xung quanh trong suốt ngày dài như thế nào? Con có hội nhập với những người xa lạ khi họ suy nghĩ không giống con? Xin Cha ban cho con ánh mắt yêu thương của Ngài để con nhìn thấy mọi người như cách Ngài âu yếm nhìn họ. Lạy Cha, con xin dâng ngày sống lên Cha để cầu nguyện cho việc xoá bỏ án tử hình. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Get up to the new day dawning. Who would you like to thank in your life? Use this new day as a beginning to listen to the Lord: “Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother’s eye”. (Lk 6:39-42). How do you look at the people you have next to you throughout your day? Do you integrate the other, the stranger, and the different one who doesn’t think like you? Ask the Lord for his loving gaze, to see the other as He sees him. Offer your day up to the Lord and pray for the abolition of the death penalty. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại đôi chút trong buổi chiều hôm nay. Con nghỉ ngơi và lắng nghe lời ĐTC Phanxicô giảng dạy: “Thật lòng mà nói, trong chính hành trình của Thượng hội đồng: Chúng ta có cho phép mọi người thể hiện bản thân, bước đi trong đức tin dù họ gặp khó khăn trong cuộc sống, và trở thành một phần của đời sống cộng đoàn mà không bị cản trở, từ chối hoặc phán xét không?” Những cảm xúc nào đang dâng trào nơi con? Có ai mà con gặp gỡ trong ngày cần đến sự cởi mở và thấu hiểu từ con không? Xin cho con biết dấn thân theo Chúa Giê-su trên con đường của sự chấp nhận và góp phần tôn trọng cuộc sống của những người bị kết án tử hình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause this afternoon. Rest and listen to what Pope Francis says: “Let us ask, honestly, in this synodal journey: Do we allow people to express themselves, to walk in the faith even when they have difficult paths in life? To contribute to the life of the community without being hindered, without being rejected or judged?” What feelings does this raise in you? Is there anyone in your day who needs your openness and understanding? Follow Jesus on the path of acceptance and contribute to respecting the lives of those who are condemned to death.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lắng đọng những suy nghĩ và trái tim mình. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những điều con đã trải qua và những người đã đến với con hôm nay. Con nghĩ đến một người đặc biệt đã giúp con nhận ra họ tốt như thế nào. Bản thân con muốn hành động trước mặt người khác như thế nào? Liệu con đã đánh giá, chỉ trích hay tôn trọn người khác? Nếu không muốn người khác đánh giá, con sẽ phải tiết chế sự phán xét của chính mình. Con được mời gọi để bảo vệ sự sống của anh chị em như cách Chúa bảo vệ tha nhân. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ân sủng, Người luôn bảo vệ con trước mặt Chúa Cha, và quyết tâm thay đổi trong ngày mai. Kính mừng Maria,…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Calm your mind and your heart. Thank God for all that you have lived today and for the people you encountered. Think of someone in particular recognizing how good they truly are. How do you tend to act when in front of others? Do you judge, criticize or value them? If you don’t want to be judged by others, you’ll have to limit your own judgments. You are called to defend the life of your brother or sister as God defends yours. Ask for this grace from the Spirit, your advocate before the Father, and write a change you can make for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *