Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-10-2022
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 18/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con chào đón và dâng ngày mới này cho Cha, vì mọi điều xảy ra hôm nay đều là của Ngài. Con sẵn sàng lắng nghe Kinh Thánh: “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.” (Mc 6,7). Chúa cũng gọi mời và sai con cùng anh chị em mang sứ điệp hoà bình cho nhau, cho tha nhân, trong sự lắng nghe lẫn nhau. Xin cho con biết trung tín với lời mời gọi của Chúa để xây dựng Hội Thánh, trung thành với Phúc Âm và can đảm loan báo Tin Mừng, sống tinh thần Hiệp Hành hơn trong tình liên đới, huynh đệ và cởi mở. Con bắt đầu ngày sống với sự sẵn sàng đi theo lời mời gọi của Chúa. Lạy Cha chúng con …

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I welcome this new dawn leaving it in your hands, Lord, for everything that is today is yours. I am ready to listen to your Word: “He summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.” (Mark: 6:7). You call and send me to carry your message of peace, together with others, in mutual listening. I ask for fidelity to God’s call to build a Church that, being faithful to the Gospel and courageous in its proclamation, lives Synodality more and more, as a place of solidarity, fraternity and openness. Start the day with availability to the Lord’s call. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại giữa những bận rộn của ngày sống và tìm kiếm một không gian tĩnh lặng để cầu nguyện đôi chút. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắc nhở rằng: “Ngày nay, con người không còn thời gian cho sự thờ ơ. Chúng ta không thể rửa tay, xa cách, khinh miệt anh chị em mình. Hoặc chúng ta là anh em với nhau, hoặc mọi thứ sẽ tan vỡ. Đây là đường biên của nhân tính. Đây là đường biên mà chúng ta phải xây dựng. Đây là thách đố của thế kỷ, là thách đố của thời đại chúng ta.” Con có sẵn lòng để nâng đỡ, tôn trọng, lắng nghe với một tấm lòng rộng mở, hay chân thành chấp nhận người khác?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I stop the busyness of my day, and look for a secluded space to pray for a while. Pope Francis reminds us: “Today there is no time for indifference. We cannot wash our hands, with distance, … with contempt. Either we are brothers, or everything falls apart. It is the frontier of humanity. It is the border on which we have to build; It is the challenge of our century, it is the challenge of our times”. Am I willing to reach out, to respect, to listen with an open heart, or to sincerely accept the other?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhìn lại ngày sống với tâm tình biết ơn về những gì con đã trải qua. Con nghỉ ngơi và sống trong tâm tình đó. Khả năng lắng nghe những hoàn cảnh hay tình huống của những người xung quanh con như thế nào? Con có dừng lại để trân trọng công trình của Chúa Thánh Thần nơi họ không? Bây giờ con chú tâm đến những người đang làm gương sáng cho con bằng cuộc đời dâng hiến, phục vụ, và con cầu nguyện cho họ. Đặc tính của một trái tim vĩ đại là biết lắng nghe những điều tốt đẹp của Chúa trong mọi sự và nơi mọi người. Con xin viết ra một mục tiêu cho ngày mai để giúp con nhìn thấy những điều tốt lành nơi anh chị em mình.

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Go back through your day with an air of appreciation for all that you have lived. Rest and breathe in it. How is the quality of your listening to the circumstances and sitiations of those around you? Do you stop to value the work of the Spirit in others? Now focus your eyes on someone who bears witness to you with their life of dedication and service, and pray for them. It is characteristic of a big heart to know how to listen to the goodness of God in everything and in everyone. Write a goal for tomorrow that allows you to see the good of others during your day. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …