Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-09-2022TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 21/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Nhân ngày Lễ Thánh Mát-thêu Tông đồ hôm nay, con xin được phó thác ngày sống của mình trong sự che chở của ngài. Con cầu xin ngài động lực khi xưa đã thúc đẩy ngài bước theo Chúa Giêsu, và quyết bỏ qua một bên những gì không phục vụ con đi trên đoạn đường này: “’Anh hãy theo tôi!’ Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9, 9-13). Con đã nhận được những ơn nào cho sứ mạng mà Chúa giao phó cho con trong ngày sống hôm nay? Con phải từ bỏ điều gì để được tự do hơn trong hành trình bước theo Chúa? Thánh Mát-thêu nhận ra lòng thương xót của Chúa Giêsu, Đấng đã gọi ông bất kể tội lỗi của ông. Còn con, con có sẵn sàng lắng nghe lời mời gọi của Ngài không? Con thưa chuyện với Ngài về điều này trong lời cầu nguyện, và xin dâng Ngài ngày sống hôm nay. Lạy Cha chúng con… 

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today we celebrate Saint Matthew the Apostle and put your day under his protection. Ask him for his drive to follow Jesus, leaving aside what does not serve you on this path: “‘Follow me’. And he got up and followed him.” (Mt 9: 9-13). What gifts have you received for the mission that the Lord entrusts to you today? What do you have to give up to be freer in order to follow-up? Matthew knew the mercy of Jesus who called him regardless of his sin. Do you dare to listen to his call too? Discuss this in prayer and offer your journey. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm gác lại mọi sự bận rộn và nhìn lại những gì con đã trải qua trong hôm nay. Lúc này, Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời và ban cho con lòng thương xót của Ngài. ĐTC Phanxicô mời gọi chúng con trong thời gian diễn ra Thượng Hội Đồng “Hãy trở thành một Giáo Hội của sự gần gũi,… không tách mình ra khỏi cuộc sống, nhưng chăm sóc những yếu đuối và nghèo khó trong thời đại chúng ta, chữa lành vết thương và những trái tim tan vỡ bằng sự xoa dịu của Thiên Chúa…” Điều gì trong lời giáo huấn của ĐTC Phanxicô đang vang vọng trong con? Ơn ban ngày nay rất phong phú. Con cầu xin Chúa Giêsu về sự tin tưởng không giới hạn mà Ngài đặt cược vào sự hoán cải của mỗi người chúng con.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break from your busyness and record how you have walked through your day. Jesus now passes through your life and offers you his compassion. Pope Francis invites you in this synodal time to “be a Church of closeness, … that does not separate itself from life, but takes care of the fragilities and poverty of our time, healing wounds and healing broken hearts with the balm of God.” What resonates with you in Pope Francis’ words? Today’s gifts are plentiful. Ask Jesus for the infinite confidence with which he bets on the conversion of each and every one.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con biết ơn vì một ngày sống đang dần kết thúc. Con dành ra chút thời gian để nhìn lại cách mình đã sống và hướng đi trong ngày hôm nay. Hôm nay con có quyết tâm đi theo Chúa Giêsu trong sứ mạng lòng thương xót của Ngài không? Con dừng lại để nhìn xem liệu những lựa chọn của chính bản thân có đi theo định hướng này hay không. Con cảm thấy thế nào? Bây giờ, con hạ quyết tâm sẽ đi theo đường lối của Chúa. Con cầu xin ân sủng Chúa để có thể tha thứ và cầu xin sự tha thứ với sự kiên trì của Chúa Giêsu, Đấng không bao giờ mệt mỏi khi ban cho chúng con một cơ hội mới. Con cầu nguyện cho những dự định trong tháng này. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Be thankful for the day that is ending. Take some time to look at how you have lived and the direction your day took. Did you decide today to follow Jesus in his mission of compassion? Stop to see if your choices were oriented in this direction. How did you feel? Now, make a resolution to determine to go after him. Ask for the grace to be able to forgive and ask for forgiveness with the same tenacity of Jesus, who never tires of giving us a new opportunity. Please pray for the intention of the month. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *