Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-08-2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 24/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Ngày mới đang dần bắt đầu, con thinh lặng và cảm tạ Chúa vì những âm thanh hiện diện xung quanh con. “Ông Na-tha-na-en liền bảo: ‘Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?’ Ông Phi-líp-phê trả lời: ‘Cứ đến mà xem!'”. (Ga 1, 6) Trong ngày hôm nay, con sẽ mời gọi những người khác gặp Chúa thông qua việc phục vụ nhưng không và đầy yêu thương. Hiệp cùng ĐGH, con xin dâng những việc mình làm trong hôm nay cho những người luôn mong muốn được phục vụ Chúa thông qua việc làm ăn và doanh nghiệp của họ. Sáng danh…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

As a new day begins, I stay silent and thank God for the presence of all the sounds that surround me. “But Nathanael said to him, “Can anything good come from Nazareth?” Philip said to him, “Come and see.'”. (Jn 1, 46). Throughout this day, I will challenge others to meet God through free, loving service. In union with the Pope, I offer the works of this day for those who seek to serve God through their businesses and enterprises. Glory Be.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Hiện tượng của ngày nay, đó là, người ta cảm thấy mồ côi vì không còn sự kế tục giữa các thế hệ, bị mất gốc và thiếu niềm tin vốn cho ta sức sống, thách thức chúng ta phải làm cho gia đình mình trở thành một nơi, trong đó trẻ con có thể bén rễ sâu vào thửa đất của lịch sử cộng thể.” (ĐGH Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, §193)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Our contemporary experience of being orphans as a result of cultural discontinuity, uprootedness and the collapse of the certainties that shape our lives, challenges us to make our families places where children can sink roots in the rich soil of a collective history.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §193)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi đêm về, lạy Chúa, con phó dâng những nỗi âu lo của con trong tay Ngài! Con thinh lặng cầu nguyện và ngợi khen Cha về tất cả những điều Ngài ban cho con trong ngày hôm nay. Con nhìn lại những mối quan hệ của con với mọi người, nhất là người mà con cảm thấy khó gần. Đối với họ, khó khăn của con là sự gần gũi hay là vì khoảng cách? Con sẽ cố gắng tái khám phá tình yêu của Chúa Cha dành cho người ấy. Lạy Cha, xin cho con ân huệ để có thể nhìn thấu sau vỏ bọc xù xì đó, chúng con đều là anh em chung một gia đình. Kính mừng Maria..

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Let go of all that worries you. Enter the silence of your heart and praise God for all that He has given you this day. How was your relationship with the people you were with? Think of someone who is particularly difficult for you. With this person, was proximity or distance a factor? Try to rediscover the love the Father has for that person. Ask, for tomorrow, the grace to see clearly that behind our hard exteriors we are all brothers. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *