Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-09-2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 30/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, thật là một quà tặng tuyệt vời khi con được bước vào ngày cuối tháng. Con hết lòng biết ơn Cha về những gì con đã sống, những người con đã gặp và những cơ hội con trải qua. Hôm nay, Chúa Giê-su dạy con rằng, Ngài nhìn rõ tâm hồn và xem, liệu tâm hồn đó có sử dụng tốt các cơ hội được trao ban hay không. “Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10,13-16). Xin Cha cho con biết nhìn vào những phép lạ nho nhỏ quanh con và biết sử dụng chúng. Cho con đừng lãng phí thời gian để xét đoán tha nhân bởi dáng điệu bên ngoài của họ. Chính Cha biết tất cả về họ và hiểu họ. Xin Cha ban ân sủng dồi dào cho con hôm nay. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

What a gift it is to have made it to the end of another moneth. Receive this thanking the Lord for all that you lived and for all the people and opportunitied you crossed. Today Jesus teaches us that He sees the heart, and whether or not it takes advantage of the opportunities its been given. “For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes” (Lk 10: 13-16). Look at every little miracle around you and take advantage of it. Don’t waste time judging the other by what he does outwardly. God knows all of him and understands him. Ask for this grace today for yourself. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Chúng ta đang cầu nguyện cho việc hủy bỏ án tử hình. Bây giờ, con lắng lại, phản tỉnh về thái độ của Chúa Giê-su liên quan đến việc này: “Chúa Giê-su bảo người ấy : Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm.” (Mt 26,52). Chúa Giê-su bị bắt oan và bị kết án tử hình, Ngài nên một với tất cả những người bị cầm tù dù có tội hay không có tội: “Khi Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han,” (Mt 25,36) và khi đối diện với người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Ngài không kết án chị, nhưng Ngài mời gọi những người tố cáo chị tự kiểm điểm lương tâm mình trước khi ném đá chị ấy (x. Ga 8,1-11) (ĐTC Phanxicô). Con muốn thực thi lòng nhân hậu này với tha nhân như thế nào?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

We have been praying for the abolition of the death penalty. Stop and reflect on Jesus’ attitude in this regard: “Then Jesus said to him, “Put your sword back into its sheath, for all who take the sword will perish by the sword” (Mt 26:52). Jesus was unjustly arrested and sentenced to death, and he identified with all those imprisoned, guilty or not: “I was imprisoned and you visited me” (Mt 25,36) , and in front of the adulterous woman, he did not question her guilt, but he invited the accusers to examine their own conscience before stoning her (cf. Jn 8:1-11) (Pope Francis). How do you want to embody this compassion towards others in your life?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Vào ngày cuối tháng hôm nay, con để tâm hồn mình được nghỉ ngơi. Con đã sống ra sao trong những lần gặp gỡ với tha nhân và trong những trải nghiệm của cuộc sống? Ngày sống của con là nơi gặp gỡ Chúa và anh em mình. Bàn thờ là nơi con dâng bản thân và công việc của mình cho Nước Chúa. Con có tôn trọng và nhân từ với những người mà con gặp gỡ không? Con có dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này không? Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho con, bởi những lúc con chưa chu toàn tốt nhiệm vụ của mình. Con xin dâng mọi sự trong tay Ngài và xin giúp con làm mới lại đời sống con với tình yêu thương. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

In the ending of this month, bring your heart to a rest. How have you lived through your encounters with others and your experience of life? Your day is the meeting place with God and your brothers. The altar is a place to offer yourself and your work for the Kingdom. Did you try to be respectful and merciful to the people you had encounters with? Were you able to pray with your life the intention of this month? If you need to ask for forgiveness, this is the time. Leave everything in the hands of the Lord and start tomorrow renewed and with the intention of humanizing your life around you through love. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *