Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 15/05/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón nhận ngày hôm nay, con xin dâng cuộc sống của con cho tình yêu Thiên Chúa và cho các anh chị em. Yêu thương chân thành, phục vụ, và giúp đỡ những người khác là dấu hiệu của môn đệ Chúa Giê-su. “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Trong mọi việc con làm, hãy đặt tình yêu vào đó, để ý những chi tiết, mỉm cười, và cảm ơn với sự chân thành trái tim. Con xin dâng chính mình cho những việc phục vụ mà người khác không muốn làm. Lạy Cha, xin giúp con biết yêu thương những điều bé nhỏ và cầu nguyện cùng Thiên Chúa để những người trẻ dám dấn thân vào cuộc phiêu lưu phục vụ với lòng quảng đại. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive this day, offering your life with love to the Lord for your brothers and sisters. Sincere love, service, and helping others is the sign of the apostle of Jesus Christ. “By this everyone will know that you are my disciples, in the love that you have for one another” (Jn 13:35). In everything you do, put a lot of love into it, take care of the details, smile, and thank with sincerity from the heart. Offer yourself for services that others do not want to do. Love in small things and pray to the Lord so that young people commit to the adventure of service with generosity. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng lại đôi chút để trái tim con được nghỉ ngơi trong Chúa trước khi tiếp tục ngày sống này. Chúa luôn đi cùng và mời gọi con yêu thương những người khác như Ngài đã yêu. “Đó là tình yêu của Chúa vì Ngài biết nâng cao hơn ngã xuống, hòa giải hơn ngăn cấm, trao cơ hội mới hơn là xử phạt, tương lai hơn quá khứ” (ĐTC Phanxicô). Những hành động yêu thương của con đối với những người được con chia sẻ ngày sống như thế nào? Con căn chỉnh lại bản thân, để trái tim con sẽ luôn luôn hành động như Chúa Giêsu.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to rest your heart before continuing the day. The Lord walks with you and invites you to love others as He loves you. “It is the love of the Lord who knows more about rises than falls, reconciliation than prohibition, giving new opportunity than condemning, future than past” (Pope Francis). How have your actions of love been towards those you share your day with? Recenter yourself so that your heart moves your actions to be like those of Jesus.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sống nữa đang dần kép lại. Hôm nay con đã lắng nghe được tiếng Chúa chỉ dạy cho con nơi Ngài hiện diện chưa? Xin Mẹ Maria đồng hành cùng con trong lúc này, vì Mẹ là người biết cách lắng nghe tiếng Chúa. Những khoảnh khắc nào trong ngày làm con đặc biệt nhớ đến? Chúng có thông điệp gì cho con? Con ngẫm xem liệu mình có biết vâng lời và mở lòng trong việc chia sẻ, phục vụ, giúp đỡ và hiện diện vì người khác giống như Mẹ Maria chăng? Trong những khoảnh khắc ấy Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chính anh chị em con. Con viết xuống những khám phá và tạo ra một quyết tâm để biết lắng nghe nhiều hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The day is ending. Be ready to listen to the Lord to show you where he has been present today. Ask Mary to accompany you at this time, she who knew how to listen to the Lord. What moments of the day do you especially remember? What message do they have for you? Recognize if you have been obvedient and open in sharing, serving, helping, and being present for others, as Mary was. In those moments the Lord has made himself present in the lives of your brothers and sisters. Write down what you discover and make a resolution to listen more tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *