Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-04-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY01/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

​​

Thứ 2 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lạy Cha, con xin khởi đầu ngày mới với trái tim rộng mở trước niềm vui Phục Sinh trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này. Hôm nay, Cha mời gọi con cùng Cha hân hoan vui mừng, để đến với người khác trong sứ vụ ủi an, và làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. “Mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người.” (Mt 28,8-15)

Lễ Phục Sinh soi sáng tâm hồn con, và truyền cảm hứng để con mạnh mẽ hô lên rằng: ‘Chúa Kitô đang sống!’ “Chúng ta hãy bước đi trên con đường của hoà bình và bác ái huynh đệ” (ĐGH Phanxicô) Hôm nay, con có thể thực hiện những cử chỉ hữu hình nào để loan báo về một Chúa Kitô đang sống? Con có thể đến với ai bằng những lời khuyến khích động viên? Cùng với các anh chị em trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này.

WITH JESUS IN THE MORNING

Monday of the Octave of Easter

Open your heart to embrace the joy of Easter as we celebrate throughout this week. The Lord invites us to rejoice with Him, to approach others with the ministry of consolation, and to bear witness to the risen Christ. “Go and tell my brothers to go to Galilee; there they will see me.” (Matthew 28:8-15)

Easter enlightens our hearts, and inspires us to proclaim, “Christ is alive!” “Let them hasten to tread paths of peace and fraternity” (Pope Francis). What tangible gestures can you make today to announce that Christ Lives? Whom can you approach with words of encouragement?

Join in the prayer of offering alongside the entire Prayer Network..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cho những người phụ nữ

Một tháng mới đang đến, và trong khởi đầu này, con xin dâng lên ý cầu nguyện chung cho các chị em phụ nữ: Xin cho nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và cho sự phân biệt đối xử mà họ phải chịu đựng ở nhiều nơi trên thế giới mau chấm dứt.

“Mọi con người đều phải được tôn trọng phẩm giá và các quyền cơ bản: giáo dục, làm việc, tự do ngôn luận, v.v. Điều này đặc biệt đúng với các chị em phụ nữ, là những người dễ bị tổn thương bởi bạo động và lạm dụng” (ĐGH Phanxicô). Con dành vài phút thinh lặng giữa ngày để cầu nguyện cho vô số chị em phụ nữ đang bị xâm phạm nhân phẩm.

WITH JESUS DURING THE DAY

For Women

A new month begins, and with it, a new intention to pray for: Let us pray that the dignity of women be recgonized in every culture, and for the end of discriminaiton that they experince in different parts of the world.

“Every person must be respected in their dignity and fundamental rights: education, work, freedom of expression, etc. This holds particularly true for women, who are more susceptible to violence and abuse.” (Pope Francis). This afternoon take a moment of silence to pray for the countless women whose dignity is violated.

Recite the prayer of the month for women.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tôn trọng phẩm giá

Con lắng đọng tâm hồn nhìn lại ngày qua đang khi đêm về, cùng dâng lên Chúa lời kinh cảm tạ vì bao ơn lành Ngài đã ban cho con. Con nhìn lại những lựa chọn của mình, và các cuộc gặp gỡ hôm nay.

Con đã cư xử với các anh chị em khác thế nào? Cảm xúc nào còn đọng lại trong trái tim con? Con nhìn mọi người xung quanh ra sao? Đôi khi, con cũng nhiễm phải căn bệnh phổ biến, là “cái nhìn lệch lạc về một người nào đó, một ánh mắt coi thường nhân phẩm của người khác” (ĐGH Phanxicô)Lạy Chúa, xin tha thứ cho những hành động của con, dù là vô ý, nhưng đã gây nên những tổn thương cho người khác. Xin dạy bảo con, cho con biết nhìn bằng đôi mắt của Chúa, và nhận xét người khác theo tiêu chuẩn của Ngài mà thôi. Ước gì con luôn ghi nhớ điều này trong lòng, để mắt con được mở ra và trái tim trở nên dịu dàng hơn với các chị em phụ nữ con gặp gỡ hàng ngày. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

Respecting Dignity

Take a moment of quiet reflection to conclude your day, expressing gratitude for the numerous blessings you’ve received. Consider how you’ve navigated this day and bring to your heart the various encounters you’ve experienced.

Reflect on your interactions with your brothers and sisters. Recapture the emotions that you have felt throughout the day. How do you perceive those around you? At times, we may succumb to a common ailment, “the distorted view of a person, a gaze that ignores their dignity” (Pope Francis). Extend forgiveness if your actions have unintentionally caused harm to another person.

Ask the Lord to guide you in seeing with His eyes and evaluating with His standards. This month, especially, extend this perspective to the women you encounter each day.
Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …