Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Những vị thánh tử đạo ngày nay

Trong nắng mai dịu dàng, con ngước mắt lên trời, cảm nhận đôi chân vững chãi trên mặt đất và dâng lời tạ ơn. Cha ơi, con xin dâng ngày sống của con hôm nay cho những ai đang loan báo Tin Mừng hằng ngày qua việc hiến dâng đời mình vì tình yêu.

Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,1-3. 3,11-32) trong bài Phúc Âm hôm nay nói với con rằng Thiên Chúa là Cha luôn chờ đợi và giang rộng vòng tay ôm con vào lòng. Con tự hỏi mình: Giờ con đang ở nơi nao? Có đang ở trong hay xa rời vòng tay yêu thương ấy? “Lòng thương xót là sức mạnh có thể vượt qua tất cả, khoả lấp con tim bằng tình yêu, và ủi an bằng sự tha thứ.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

For today’s martyrs

Take a moment this morning to look at the sky, feel your feet grounded on the earth, and express your gratitude to God. Offer your day for those who proclaim the Good News every day, giving their lives for love.

Today, the Gospel is about the Parable of the Merciful Father (Lk 15:1-3, 11-32). The Gospel tells us that the Father always waits for us and embraces us. Where are you in relation to that embrace? “Mercy is the strength that overcomes everything, fills the heart with love, and comforts with forgiveness” (Pope Francis).

Offering prayer. Good Father, I know you are with me…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tự do để yêu thương

ĐGH Phanxicô nói rằng: “Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thế này: Ngài để chúng ta tự do, ngay cả việc mắc sai lầm, vì khi dựng nên chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta món quà vĩ đại là sự tự do. Và tuỳ thuộc chúng ta sử dụng sao cho đúng cách.”

Hôm nay, con đã sử dụng tự do của mình như thế nào? Tự do ấy giúp con trở nên thanh thoát hay nặng nề? Ước gì hôm nay con có thể được ủ ấp trong tình yêu nhưng không của Chúa, bằng cách tìm kiếm sự tự do nội tâm, để nhờ đó con thi hành sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho con. Con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ ĐGH trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Free to love

Pope Francis tells us, “This is how God acts with us: He leaves us free, even to make mistakes, because in creating us, He has given us the great gift of freedom. It is up to us to make good use of it.”

How have you utilized your freedom today? Is it a freedom that truly liberates you, or do you use it negatively? Fully embrace God’s unconditional love today, by seeking inner freedom to fulfill the part of Christ’s mission entrusted to you.

Pray the monthly prayer for the New Martyrs.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết ngày

Trong màn đêm yên tĩnh, con lắng đọng tâm hồn và nhìn lại ngày qua, từ lúc sáng sớm cho đến giờ phút này. Tất cả những suy nghĩ, lời nói, hay việc làm của con sẽ chỉ cho con thấy trái tim mình đang hướng về đâu.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về những gì con đã trải qua hôm nay, bởi mỗi cuộc gặp gỡ, từng sự việc đều là cơ hội đưa con đến gần Chúa hơn. Xin giúp con ý thức về sự hiện diện của Chúa hơn nữa khi ngày mai đến. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your day

Gather your day, starting from the morning: everything you have done, thought, said… let these be clues telling you where your heart has been throughout the day.

Thank the Lord for everything that has happened today, for every encounter is to bring you closer to His embrace. Ask Him to help you to be attentive to His presence tomorrow. Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …