Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thứ Hai Tuần Thánh. Con mở lòng ra đón nhận ngày mới và khiêm tốn ngồi dưới chân Chúa để dâng lên Chúa trái tim của con, như bà Maria “lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.” (Ga 12,3). Con nguyện sẽ để lại bình an và lòng nhân ái như hương thơm ở những nơi con đến trong ngày hôm nay. ĐTC Phanxicô đã ca ngợi: “Phụ nữ thường là những nhà lãnh đạo phi bạo lực”. Con sẽ làm gì qua môi miệng và hành động của mình để thực thi ý chỉ của ĐTC trong tháng? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Holy Monday. Open your heart to a new day and put yourself at the feet of the Lord to offer your heart. “Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair; the house was filled with the fragrance of the oil” (Jn 12:3). May peace and kindness be the perfumes you leave in your homes today. “Women are frequently leaders of nonviolence (Pope Francis). What can you do with your words or actions to embody the intention of this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút. Con hiệp cùng ĐTC cầu nguyện cho việc chấm dứt chiến tranh. “Hôm nay tôi mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Ukraina. Tôi khẩn thiết nài xin Chúa cho thế giới được nở rộ tình bằng hữu và vượt qua chia rẽ. Xin cho những lời cầu nguyện lên Cha trên trời này đánh động con tim và lý trí của những nhà chức trách ở trần gian.” Con không để tính hung hăng, lòng căm phẫn hay bạo lực chiến thắng. Trái lại, con phải thắt chặt các mối tương quan bằng hương thơm của lòng thiện hảo. Con trở lại nhịp sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Stop and take a moment. Accompany the Pope in his orders for the end of War. “I Invite them to pray today for peace in Ukraine. I pray with insistence to the Lord that the ground can see the blooming of friendship and overcome divisions. May the prayers that go up to Heaven today touch the minds and hearts of the responsible here on Earth.” You do not allow that agression, wrath or violence win the battle. Stregthen your bonds with the perfume of kindness. Go back to your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Sau những công việc trong ngày hôm nay, con dừng lại trong tĩnh lặng và nhìn về ngày sống. Chúa ơi, con tạ ơn Ngài vì đã luôn động viên con. Con có cố gắng để gần gũi hơn với anh chị em mình? Lời nói và cử chỉ của con có thế hiện lòng quảng đại, hay chúng trở thành khí cụ của sự ganh đua và tranh chấp? Con xin Chúa thứ tha và quyết tâm thực hiện một cử chỉ cụ thể để thể hiện tình huynh đệ trong các mối tương quan của mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

After today’s work, I pause in silence and review my day. I thank you, Lord, because you are a firm support. Have I managed to become close to my brothers and sisters? Have I expressed words and gestures of welcome, or have I hinted at rivalry and contention? I ask for forgiveness and I make a concrete gesture to be more fraternal in my relationships. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy trở nên …