Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nghỉ ngơi cùng Chúa Giê-su

Con khởi đầu ngày mới trong niềm khao khát được gặp gỡ và nghỉ ngơi trong Chúa. “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31) Có biết bao hối hả, ồn ào và xao lãng trong tuần. Hôm nay, con muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên Chúa Giêsu. Không gì hơn, chỉ đơn giản là ở lại với Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con làm mọi việc với một thái độ thong dong và điềm tĩnh, chậm rãi từng việc một mà không vội vã. Con xin dâng ngày sống của con để cầu nguyện cho những bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối. Xin cho họ nhận được được sự quan tâm chăm sóc và đồng hành cần thiết. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Resting with Jesus

Begin your day with the desire to encounter and rest with the Lord. “Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest” (Mark 6:31). So much hustle, so much noise during the week, so much distraction. Today, dedicate time to rest with Jesus. Nothing more, just to be. If you have tasks, perform them with a calm heart, one at a time, without a hurry. Offer your day for the terminally ill, so that they may receive the care and companionship they need. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Khoảng lặng giữa trưa

Lúc giữa ngày, con tạm gác lại mọi công việc và suy ngẫm về những lời của ĐGH: “Khi những bệnh nhân cận tử cảm thấy mình được yêu thương, tôn trọng, và được chấp nhận, cám dỗ lựa chọn an tử sẽ dần tan biến. Vì họ nhận ra rằng giá trị của họ được đánh giá dựa trên khả năng trao đi và đón nhận tình yêu chứ không phải bởi năng suất làm việc của họ.” Xin cho con biết đánh giá người khác trên phẩm giá của họ, như những người con của Cha trên Trời, bất kể hoàn cảnh của họ là gì đi chăng nữa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS DURING THE DAY

Afternoon Pause

Take a break, slowing down the pace of your day, and reflect on the words of the Pope. “When the terminally ill feel loved, respected, and accepted, the negative shadow of euthanasia weakens, because they realize that their worth is measured by their ability to give and receive love and not by their productivity.” Resume your afternoon by valuing everyone for their dignity as children of God, regardless of their circumstances. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc ngày sống

Trong màn đêm yên tĩnh, con lắng đọng tâm hồn để chuẩn bị làm phút hồi tâm cuối ngày. Con đang cảm thấy gì ngay lúc này? Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho con thấy chiều sâu của tình yêu vô điều kiện Ngài dành cho con. Con nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với con hôm nay, dâng lời tạ ơn và cảm nếm lại những khoảnh khắc ấy. Ngày mai, xin cho con luôn ghi nhớ tình yêu Chúa dành cho con, để con có thể mang tình yêu ấy đến cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Closing the Day

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel at this moment? Ask Jesus to show you the depths of his unconditional love. Which moments have been most significant for you today? Take a moment to give thanks and savor those moments. Tomorrow, begin the day by recalling the love you receive from the Father, so you can transmit it to others. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …