Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Chúa vì ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 3 này. Chúa đã nói với con rằng “Hãy nhanh chóng làm hòa với kẻ thù của con khi con đang trên đường đến với anh ta” (Mt 5,25). Chúa dạy cho con biết việc hòa giải với anh chị em sẽ giúp gắn kết mối tương quan của chính con với Thiên Chúa. Vì vậy, hôm nay với tất cả lòng yêu mến Chúa, con xin ơn biết tha thứ và xin ơn tha thứ. Nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ, con phó thác từng hoạt động trong ngày của con cho các nạn nhân của sự lạm dụng, và cho những người đau khổ vì điều ác của các thành viên trong Giáo hội gây ra, để họ tìm thấy trong chính Giáo hội một sự hồi đáp cụ thể đối với nỗi đau của họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for this first Friday of the month. “Settle with your opponent quickly while on the way to court with him” (Mt 5:25). Reconciliation with our brothers and sisters elevates our relationship with God. Today I ask for the grace to know how to forgive and ask for forgiveness, always with love. Through the intercession of Our Lady, I entrust the actions of my day to the victims of abuse and to those who suffer because of the evil committed by members of the ecclesial community so that they find in the Church itself a concrete response to their pain and suffering. Hail Mary.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mặc dù có thể nói rằng hầu hết các trường hợp đau khổ này giống như những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng theo thời gian, chúng ta biết được nỗi đau của nhiều nạn nhân, thấy rằng những vết thương không bao giờ biến mất và buộc chúng ta phải kịch liệt lên án những hành động tàn ác này cũng như đoàn kết nỗ lực diệt trừ nền văn hóa của sự chết” (ĐGH Phanxicô). Gần đây, nếu con có làm tổn thương ai đó, con có thể làm gì để chữa lành vết thương ấy?

WITH JESUS DURING THE DAY

Although it can be said that most of these cases correspond to the past, over time we have known the pain of many of the victims and see that the wounds never disappear and force us to vehemently condemn these atrocities as well as to unite efforts to eradicate this culture of death (Pope Francis). If you have hurt someone recently, what can you do to heal that wound?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại và tưởng tượng rằng con đang tựa đầu vào Trái Tim Chúa Giêsu. Con thì thầm với Ngài ước muốn của con để được biết sự ngọt ngào từ trái tim thương xót của Ngài. Con nghĩ về mọi định kiến ​​hay phản ứng gay gắt đã nổi lên trong lòng con ngày hôm nay vì những người con đã gặp hoặc những sự kiện đã xảy ra. Con xin ơn tha thứ và ân sủng của Chúa, để ngày mai, con có một trái tim giống như trái tim của Ngài trong mọi tình huống. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause and imagine that I am resting my head on the Heart of Jesus. I whisper to Him my desire to know the sweetness of His merciful heart. I think of every prejudice or harsh reaction that has surfaced in my heart today becase of the people I have met or the events that transpired. I ask your forgiveness and the grace, for tomorrow, to have a heart more similar to yours in all situations. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …