Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lắng nghe.
Con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn về nhữngân sủng Cha đã thương ban mở lòng đón nhận thánhý Cha. Giáo Hội đang cần đến con. Thượng Hội Đồngthể hiện cách thức Chúa Thánh Thần canh tân HộiThánh, đó cùng nhau lắng nghe điều Thiên Chúamuốn nói với dân Người. Cha ơi, xin Cha giúp con lắngnghe khám phá ra điều Cha muốn nói với con qua cầu nguyện, qua những hành động của mọi người con gặp hôm nay. Con lặp lại trong ngày rằng: Lạy Cha, xinCha ban cho con một trái tim biết lắng nghe, luôn nhắcnhở mình về ý muốn của Cha, nhận ra bàn tay Cha đang làm việc trong đời con. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Listen
Start a new day. Be grateful for all the gifts God has given you and open yourself up to God’s action. The Church depends on you. Synodality represents the way by which the Church can be renewed by the action of the Holy Spirit, listening together to what God has to say to his people. What does God want to tell you today? Discover it in prayer, in the actions of those who you see today. Repeat during the day: Lord, give me an attitude of listening. What do you want me to do? Recognize God’s action in your life. Our Father 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đến tất cả mọi người.
Qua Tin Mừng, con nhận thấy cách thức Chúa Giêsuhướng đến với mọi người. Ngài quy tụ dân NgàiCon Người đến để tìm cứu những đã mất.” (Lc 19,10) Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu đã chỉ chocon thấy rằng: Không một ai bị loại trừ khỏi kế hoạchcứu độ của Thiên Chúa. Con cần làm để mang ChúaGiêsu đến với những nơi chưa nhận biết Ngài? Con đãhy sinh thời gian của mình chưa? Hay con giới hạn bảnthân mình trong những sự trợ giúp không đáng kể? Làmthế nào con thể cộng tác vào sứ mạng đem lòngthương xót Chúa đến với thế giới?

WITH JESUS DURING THE DAY


To all
We see throughout the Gospels how Jesus reaches out to all. He gathers his people together. “The Son of Man did not come to lose men, but to save them.” (Lk 19,10) Jesus’ whole life teaches us that no one is excluded from the plan of salvation. What do I do to bring Jesus to the peripheries? Do I dedicate my time? Do I limit myself to minimally help? How do I get involved in this mission of compassion for the world?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sau một ngày làm việc hăng say, giờ đây, con tìmmột nơi yên tĩnh, lắng đọng tâm hồn để nhận ra sự hiệndiện của Chúa trong cuộc đời mình, biết ơn Ngài. Hôm nay, Chúa đã nói với con như thế nào? Con nghe thấy tiếng thì thầm của Ngài giữa vàn âm thanhnáo động khác không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho nhữnglúc con chẳng lắng nghe lời Ngài. Con sẽ sẵn sàng đểngày mai con thể nhận biết tiếng Ngài hơnKínhmừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place to feel thankful. Try to recognize the places God is in your life. How did God talk to you today? Did you listen to His voice among other voices? Feel sorry for the moments when you could have followed his Words. Be ready so tomorrow you could be more aware of his Voice. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …