Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới hôm nay, con mở lòng ra để đón nhận hồng ân Thiên Chúa với lòng chân thành biết ơn Ngài. “Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là Chiên Thiên Chúa.’ Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.” (Ga 1,36). Lạy Cha, sáng hôm nay con xin dâng Ngài ngày sống của con. Con dâng Cha đôi mắt, đôi bàn tay và trái tim của con. Xin Ngài biến chúng thành khí cụ tình yêu của Ngài để lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người xung quanh. Con đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho những ai đã lãnh nhận sứ mệnh giáo dục giới trẻ. Xin Cha thương giúp họ làm chứng cho Ngài một cách công bằng, như một người được mời dự tiệc, như một người biết cho đi, như một người đối thoại và chia sẻ niềm vui. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I am grateful for a new day, and I open myself to the Lord. “And as he watched Jesus walk by, he said, “Behold, the Lamb of God.” The two disciples heard what he said and followed Jesus.” (Jn 1:36). Lord, this morning I offer you my day. I present to you my eyes, my hands, and my heart. Make them your living instruments to spread your love around me. I pray in particular for those who have received the mission of educating the young. Help them to bear witness to You in a fair way, as one is invited to a party, as one offers a gift, as one dialogues and shares joy. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành vài phút trong ngày để nghỉ ngơi và hồi tâm bên Chúa. “Cộng đồng Kitô hữu có nhiều tấm gương về những nhà giáo dục vĩ đại. Trong số đó, chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Gioan Bosco. Ngài khuyên các linh mục của mình hãy giáo dục bằng tình yêu. Thái độ đầu tiên của một nhà giáo dục là tình yêu. Chính đối với những nhân vật này, cũng như các con vậy, với tư cách là những Tông đồ rao truyền lời Thiên Chúa, có thể dùng chính mình để làm sống động một ngôi trường từ bên trong, bất kể là trường công lập hay không, đều cần những nhà giáo dục đáng tin cậy cùng những chứng nhân của nhân loại trưởng thành và toàn vẹn. Và điều này không thể mua bán được. Nó được trao ban.” (ĐGH Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break from my day to tune my heart with that of Jesus. “The Christian community has many examples of great educators. Let us think, among others, of Saint John Bosco. He advised his priests to educate with love. The first attitude of an educator is love. It is to these figures that you too, as Christian teachers, can address yourself to animate from within a school that, regardless of whether it is public or not, needs credible educators and witnesses of a mature and complete humanity. And this cannot be bought or sold. It is offered” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, cuối ngày hôm nay, con xin dâng tất cả những gì con đã sống lên Ngài, là Cha chúng con. Con nhìn lại ngày hôm nay để xem rằng liệu con có sống theo thái độ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria hay không. Lạy Chúa Giêsu, con có đặt niềm tin vào Chúa như Chúa tin vào Cha của Ngài không? Xin gia tăng trong con lòng khao khát được hiệp nhất với Mẹ Maria trong mọi việc con làm, những suy nghĩ và cảm nhận của con, giống như Mẹ Maria, tất cả đều hướng về Chúa và tha nhân, trong niềm hân hoan vô bờ vì đã hạ sinh Đấng Cứu Thế. Với Mẹ Maria và với Chúa Giêsu, con ước mong ngày mai con sẽ từ bỏ những sự bình an giả tạo và những tham vọng của mình. Xin Chúa luôn thương ban cho con tình yêu và ân sủng của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give you this day Lord, God our Father. I want to acknowledge if I have lived it adjusted to the attitudes of Jesus and Mary. Have I put my trust in You, Jesus, as You have in Your Father? Increase for tomorrow my desire to be united with you in everything I do, think, and feel, like Mary, all turned towards You, towards others, in the immense joy of having given birth to the Savior. With Mary, with Jesus, I wish for tomorrow to abandon my comforts and my ambitions. Give me your love and your grace. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …