Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hôm nay, thứ tư Tuần Thánh. Con tạ ơn Chúa vì ngày mới Ngài đã ban cho con và con xin phó thác bản thân con cho Ngài, xin Ngài cho con luôn tìm cách làm điều tốt cho người khác trong mọi dịp. “Không chủ động sử dụng bạo lực thật sự là một cách thức cho thấy sự hòa hợp quan trọng hơn việc nuôi dưỡng sự bất hòa như thế nào” (ĐTC Phanxicô).

WITH JESUS IN THE MORNING

Holy Wednesday. Give thanks for the day He offers to you and deliver yourself to live looking to do good to others on every occasion. “Active nonviolence is a way of showing, really, how unity is more important than breeding conflict” (Pope Francis).

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại vào những phút giữa ngày và hít thở để nhận ra rằng Chúa đang đồng hành cùng con. Con đã sống cuộc hành trình của mình cho đến nay như thế nào? Con làm mới lại sự dâng hiến của con cho ý nguyện của tháng để mỗi người trong chúng con nghiêm túc lựa chọn tình huynh đệ và đồng hành để giữ lại sự nhân văn nơi chúng con. “Tôi tin tưởng vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và ý thức được sự nỗ lực vì hòa bình của mỗi chính trị gia có trách nhiệm.” (ĐTC Phanxicô). Con cầu nguyện cho sự hài hòa trong nhiều mối quan hệ khác nhau.

WITH JESUS DURING THE DAY

Make a pause in your day and breathe. The Lord walks with you. How have you been living your journey so far? Renew your offerings for the month’s intention so that each and every one of us takes seriously the option for fraternity and companionship to save us as a humanity. “I am confident in the intercession of the Virgin Mary and am conscious of each responsible politicians effort for peace.” (Pope Francis). Pray for harmony in different bonds.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con ngợi ca chúc tụng Ngài vì Ngài luôn dẫn dắt con trên mọi nẻo đường. Con nhìn lại ngày hôm nay bằng cái nhìn của Chúa: con có mang ánh sáng đến cho nơi con đang sống không? Con có thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa anh chị em không? Hay con đã khuất phục trước những cãi vã và sự đố kị ngấm ngầm, cản trở vương quốc hòa bình của Chúa? Xin Ngài tha thứ cho con, con xin hứa, vào ngày mai, con sẽ rèn luyện để nhìn anh chị em con bằng ánh nhìn cảm thông và không bao giờ gay gắt nữa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I praise you for guiding my steps. Under your gaze, I review this day: have I brought light to the environments in which I live, promoting mutual esteem with brothers and sisters, or have I succumbed to quarrels and hidden envy, hindering your Kingdom of peace? I ask your forgiveness and I promise, for tomorrow, to exercise a look of appreciation and never harshness. Hail Mary…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …