Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-04-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Con khởi đầu ngày mới bằng lời tạ ơn Chúa vì quà tặng sự sống và cơ hội để con sẻ chia sự sống cho anh chị em. “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?” (Lc 24,35-48).

Đức Giáo Hoàng đã nói: “Sợ hãi là thái độ làm tổn thương chúng ta, nó làm chúng ta trở nên yếu đuối, thu mình lại và thậm chí bị tê liệt.” Mùa Phục Sinh là mùa của niềm vui, là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Chính tình yêu đã đánh bại sợ hãi để đem lại niềm vui.

Con có nuôi dưỡng những nỗi sợ hãi làm con tê liệt không? Con muốn Chúa đến cứu con khỏi nỗi sợ nào?

Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trên toàn thế giới.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thursday of the Easter Octave

Begin the day thanking the Lord for the gift of life and the opportunity to share it with others. Let yourself be challenged by the Gospel: “Why are you afraid and why do you have these doubts?” (Lk 24:35-48).

The Pope tells us that “Fear is an attitude that harms us, weakens us, diminishes us, and even paralyzes us”. The time of resurrection is a time of joy, a gift of the Holy Spirit. Joy in which fear has been defeated by love.

Do you harbor fears that paralyze you? From what fears does the Lord come to save you?

Pray the offering prayer for women so that they may be respected and valued throughout the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Phụ nữ trên toàn thế giới

Con dành giây phút này để nghỉ ngơi và nhìn lại bản thân suốt buổi sáng vừa qua. Con suy niệm những lời này “Khả năng sáng tạo là đặc ân không thể thay thế, riêng biệt và độc đáo của người phụ nữ, và là sự đóng góp không thể phủ nhận vào lợi ích chung. Vào thời điểm này, khi nhân loại trải qua sự biến đổi sâu xa như vậy, phụ nữ có thể giúp đỡ rất nhiều để nhân loại không bị suy tàn.” (ĐTC Phanxicô)

Con có trân trọng ân ban và tài năng của mọi người? Hay con đối xử bất công và đóng khung anh chị em, để rồi trở nên xa cách với họ?

Con cầu nguyện theo ý chỉ tháng này, để sự phong phú của người phụ nữ được tôn trọng trong mọi nền văn hóa.

WITH JESUS DURING THE DAY

Women from all over the world.

Take a moment of rest to collect yourself for the morning. Meditate on these words… “Creativity. The irreplaceable, particular, and distinct gift of the feminine genius is a contribution to the common good that is undeniable… at this time when humanity knows such a profound mutation women can help so much so that humanity does not decay” (Pope Francis).

Do you value people for their gifts and talents? Or do you act with prejudice and labeling that distances you from your brothers and sisters?

Pray the monthly prayer for women so that their richness may be recognized in all cultures.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhận ra và trân trọng

Con dành phút thinh lặng để kết thúc một ngày sống. Con đi vào nội tâm và nhìn lại với lòng biết ơn một ngày sống trong Chúa. Con đã ứng xử thể nào với những người con gặp gỡ? Con có trao ban sự sống qua lời nói, suy nghĩ và thái độ của mình?

Con nhớ lại lời mời gọi để sống như Chúa Giêsu ở bất kỳ nơi đâu, cùng biết nhận ra và trân trọng phẩm giá của mọi người. Con xin Chúa thứ tha và ban cho con trái tim yêu thương của Chúa, để con được sẵn sàng tận hiến cho tha nhân như Chúa. Con sẽ khởi đầu ngày mai với sự đổi mới. Hãy can đảm lên!

Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recognize and appreciate.

Make silence to close the day. Enter into your heart and go through your day with the Lord, remembering with gratitude. How have your gestures been with the people you have met? Did you give life with your words, your thoughts and attitudes?

Remember the invitation to live like Jesus wherever you are, valuing and recognizing the value of people. Ask for forgiveness and also ask Him for His compassionate heart, that He may make you capable of giving yourself to others as He did. Start your morning renewed. Have Courage!

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …