Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-01-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay chúng con mừng Lễ Chúa Hiển Linh. Các Đạo sĩ đến từ phương Đông là những người đại diện cho nhân loại chứng kiến biến cố Chúa Giêsu tỏ mình ra cho thế gian (Mt 2,10). Con tưởng tượng niềm vui khôn tả của các đạo sĩ khi họ nhìn thấy khuôn mặt của Hài Nhi Giêsu: Vua dân Do Thái hiện diện nơi đây, vẫn còn ít được biết đến ở Giêrusalem. Một khuôn mặt hiền lành, đôi mắt mở to, có lẽ nét mặt Hài Nhi còn thể hiện sự tin tưởng vào lòng tốt của Đức Maria và sự che chở của Thánh Giuse. Xin cho con luôn tìm cách nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong tính đa dạng của các đặc sủng nơi anh chị em con. Vinh Danh Chúa trên trời! Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Epiphany of the Lord

Today we celebrate the Epiphany of the Lord, the manifestation of Jesus to the nations represented by the Magi from the East. (Mt 2:10) Imagine the immense joy of the Magi when they saw the face of the infant Jesus: there he was, the King of the Jews, little known in Jerusalem. A gentle face, eyes wide open, perhaps, confident in Mary’s goodness, and sure of Joseph’s protection. Seek to see the Lords precense in the diversity of the gifts of your brothers and sisters. Glory to God! Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cùng nhau

“Hãy cẩn thận để các đặc sủng của Chúa Thánh Thần không trở thành nguồn gốc của tính đố kỵ, chia rẽ và ghen tị trong chúng ta. Như Thánh Phaolô nhắc nhở trong chương 12 của Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, mọi đặc sủng đều quan trọng trước mắt Thiên Chúa và đồng thời, không có đặc sủng nào là không thể thay thế được. Chúng ta cần nhau, và mọi ân sủng chúng ta nhận được sẽ chỉ trọn vẹn khi chúng ta chia sẻ chúng với anh chị em mình, vì lợi ích của tất cả mọi người. Đây là Giáo hội.” (ĐTC Phanxicô) Kính mừng Maria…

WITH JESUS DURING THE DAY

Together

“Be careful, that the gifts of the Holy Spirit do not become a source of envy, division and jealousy within us. As the Apostle Paul reminds us in chapter 12 of his first letter to the Corinthians, all charisms are important in the eyes of God and, at the same time, none is irreplaceable. We need one another, and every gift we receive is fully realized when we share it with our brothers and sisters, for the good of all. This is the Church.” – Pope Francis. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Bức tranh kính màu

Con hồi tâm và suy gẫm về ngày hôm nay. Ngày của con trôi qua thế nào? Con có nhận ra hồng ân của Chúa nơi những người xung quanh không? Con có từng thấy vui mừng vì tài năng của ai đó chưa? Liệu con đã khám phá ra được cách thức cầu nguyện mới là để ánh sáng Chúa chiếu soi, dẫn lối chăng? Con tạ ơn Chúa vì tất cả những cuộc gặp gỡ đã cho con thấy sự hiện diện của Ngài, vì mỗi cuộc gặp gỡ là một cánh cửa sổ mà ánh sáng của Ngài chiếu rọi. Xin Chúa thứ tha cho con vì những suy nghĩ, lời nói và hành động bất xứng với Ngài. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng Ngài, vì như thế là đủ cho con. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Stained Glass

How has your day gone? Have you recognized the gifts of others? Have you experienced joy in someone’s talents? Have you discovered a new way of praying, perhaps different from my own, which lets a ray of the Lord’s light shine through? Thank the Lord for all the encounters in which he has shown his precense, for each encounter is a window that lets His light shine through. Ask the Lord for forgiveness for those thoughts, words or actions that are not worthy of Him. Ask the Lord for his love and grace, for it will satisfy. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …