Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cùng Chúa buổi sáng, con đón chào ngày mới với niềm hân hoan. Xin cho lời con khẩn cầu đến được với Ngài, lạy Chúa con. Trong tiệc cưới Cana xưa có Ngài, con được mời gọi đến với niềm hỉ hoan. Mẹ Maria, thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Xin cho con luôn khát khao được tỉnh thức trông chờ lời Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn dắt con trong suốt đời sống này, từ thờ ơ đến cảm thông, từ nặng lòng đến cậy tin. Hiệp cùng ĐGH, con xin cầu nguyện cho các nhà giáo dục luôn đồng hành cùng con trên con đường giáo dục những người trẻ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day dawns and I welcome it with joy. My prayer goes to you, Lord. You invite me to joy as in the weddings at Cana you were present in. Mary, your Mother, said to the servants, speaking of you, “do whatever he tells you” (Jn 2:5). I desire to make myself available to whatever you want. Guide me through the hours. Help me move from indifference to compassion, from depression to trust. I also ask you for the educators, who are at the center of the Pope’s Prayer, that they be in tune with you to serve the young. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con đắm mình trong ý cầu nguyện chung của tháng này, và xin cho ý cầu nguyện của ĐGH thay lời con khẩn cầu. “Giáo dục là một thách thức không nhỏ bởi giao ước giáo dục – giao ước giữa nhà trường, gia đình và những người trẻ – suy cho cùng dường như không còn nguyên vẹn. Thế nên, ta cần tái thiết lập giao ước này. Chúng ta phải đặt gia đình trong giáo dục. Có những gia đình đổ vỡ, nhưng như nhiều điều khác, đều có thể được những người trẻ hàn gắn. Bên cạnh đó, ta cũng phải góp phần làm cho những hy sinh của những giáo viên được công nhận, họ đánh đổi cả cuộc sống và ở một số quốc gia, họ chấp nhận mức lương bèo bọt. Có những giáo viên phải làm hai việc để có mức lương ổn định. Thế nên, những ngưởi trẻ cũng phải nỗ lực trong học tập” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp cho những nhà giáo được trở nên chứng nhân của Ngài.

WITH JESUS DURING THE DAY

I meditate this afternoon on this month’s intention and let the Pope’s words speak to my heart. “Educating is a great challenge because of the educational pact – the pact between the school, the family, and the youth – that has generally been broken. So we have to rebuild it. We must involve the family in education. There are broken families, but as with many things, they can be put together by young people. We must contribute to the recognition of teachers, who give their lives and who, in many countries, are the lowest paid. There are teachers who have to work two jobs to earn a decent salary. So, young people must actively participate in their education” (Pope Francis). Lord, help the educators to be your witnesses.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sang một trang mới và ngày sống này đang dần khép lại. Con mở trang sống này khi đến bên Ngài, lạy Chúa con. Xin cho con ánh sáng Ngài để con được ngẫm lại những sự việc đã xảy đến với con dưới ánh nhìn của Ngài. Con có hành động như Ngài mong muốn? Con có bắt máy khi bạn bè tha nhân tìm đến con? Con có hoàn thành nghĩa vụ được giao? Con có hành xử nhiệt tình với thiện chí? Hay con cứng nhắc và lãnh đạm làm ngơ? Lạy Chúa, xin cho con được ở lại trong Ngài và được Ngài ở lại trong con. Một lần nữa, con xin cầu nguyện cho nền giáo dục trên thế giới này được phụng sự Ngài trong sứ vụ giáo dục những người trẻ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

A page turns and another day closes. I open it at your coming, Lord. Welcome to my house, to our house. Give me your light to reread life events with your eyes. Have I done what you told me? Have I responded to calls from my friends and neighbors? Have I fulfilled my duties of State? Have I acted with good will and enthusiasm? Or have I stayed formal and mechanical? Lord, I would like to remain in You and let You remain in me. I ask again for the world of education: that it serve you for the formation of young people. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …