Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trên đá tảng vững chắc 
Vào ngày mới này, con kiếm tìm sự hiện diện của Chúaqua lời cầu nguyện. mưa sa, nước cuốn, hay bãotáp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, đã xây trênnền đá.” (Mt 7, 24-27). Trong cuộc sống, việc làm theoý Chúa sẽ mang lại một góc nhìn khác về mọi việc xảyra với con. Cách con chống chọi với những thách đố khó khăn trong cuộc sống sẽ giúp con thấy được nềntảng con đã dựng xây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con trên hành trình đức tin. Con dâng lên Ngài ngày hômnay để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha trong thángnàyLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On firm rock
On this new day, seek the Lord’s presence in your prayer. “The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on rock.” (Mt 7:21,24-27). In life, following God’s will gives a different perspective to everything that happens to you. The way you withstand the winds and rain indicates the ground on which you have built your foundation. Ask God to support you in this journey of faith. Offer this day for the intentions of the Holy Father. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chào đón hội nhập 
Con tạm dừng đôi chút để gặp gỡ Chúa. Con ngẫm lạicách thức con đang hiệp hành cùng Giáo Hội, nơidành cho tất cả mọi ngườiChính sự gặp gỡ tìnhhuynh đệ phá vỡ những bức tường hiểu lầm vượtqua sự phân biệt đối xử. Đó do tại sao cha hyvọng rằng mọi Cộng đồng Kitô hữu sẽ cởi mở đónnhận sự hiện diện của các anh chị em khuyết tật, luônđảm bảo họ được chào đón hội nhập hoàn toàn.” (ĐTC Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

Welcoming and including
Take a moment to pause in your journey and meet with the Lord. Reflect on what direction you are going in this Church that is a place for everyone. “It is encounter and fraternity that break down the walls of misunderstanding and overcome discrimination; that is why I hope that every Christian community will be open to the presence of sisters and brothers with disabilities, always guaranteeing them welcome and full inclusion.” -Pope Francis.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sự gần gũi 
Con tận dụng khoảng khắc màn đêm buông xuống này, bước vào sự tĩnh lặng dâng lời cảm tạ Chúa. Con cảm nhận được sự thân mật với Chúa Giêsu vào nhữngthời điểm nào? Thông qua ai hoặc trong tình huốngnào? Con cho phép người khác đến gần Ngườikhông? Con từ từ nhìn lại ngày sống của mình. Nếu con nhận ra rằng con đã không để tâm đến việc YêuThương, thì con xin quyết tâm vào ngày mai sẽ nêncánh cửa rộng mở cho Chúa anh chị em của mìnhbước vào. Con xin dâng lời cầu nguyện cho những anhchị em khuyết tậtKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Closeness 
Take advantage of the fact that everything is quieting down. Enter into the serenity of the evening and give thanks for this day. In what moments did you feel Jesus’ closeness? Through whom or in what situation? Did you allow others to come close to Him? Slowly review your day. If you discover that you were not attentive to Love, make your resolution so that tomorrow you can be an open door to let the Lord and your brothers and sisters in. Pray for those who suffer from any disability. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …