Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha con xin dâng ngày Thứ Bảy Tuần Thánh này lên Ngài. Hôm nay là ngày đợi chờ giữa buổi xế chiều và bình minh sáng chói. Đợi chờ với tất cả hy vọng vào tình yêu luôn chiến thắng: “Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ.” (Mt 28, 1). Các bà đi viếng mộ với lòng nhân nghĩa mặc cho nỗi đau mất Thầy. Lòng nhân nghĩa là luôn chọn cách thức tốt lành để đối đãi với người khác. Xin cho con luôn biết cố gắng hành xử với lòng tử tế và biết nhìn thấy điểm tốt lành nơi mọi hoàn cảnh. Lạy Cha chúng con..

WITH JESUS IN THE MORNING

Holy Saturday. Offer this new day to the Lord. Today is a day of waiting between the sunset and the dawn. Wait against all hope for love is always triumphant. “After the sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb.”(Mt 28:1). She went to look with a spirit of kindness in spite of the pain felt for the loss of her master. “Benevolence is to always choose the mode of the good to relate to each other. Always try to act with kindness and to find the good in every situation. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thiên Chúa giải thoát con khỏi sự chết. Trong khoảng lặng của ngày sống, xin cho con được thôi thúc bởi suy tư này. Trước nỗi kinh hoàng của sức tàn phá và bạo lực tột cùng của chiến tranh, Chúa đang nói với con rằng đây không phải là hồi kết. Ngài đã đánh bại sự chết mãi mãi. Con cầu nguyện cùng ĐHG Phanxicô cho nhân loại biết tìm kiếm sự sống: “Tôi khẩn cầu họ ngừng các cuộc tấn công vũ trang để các cuộc đàm phán và cảm thức chung thắng thế, đồng thời để chúng ta trở nên biết tôn trọng quyền quốc tế.”

WITH JESUS DURING THE DAY

The Lord rescues us from death. In the pause of the day, may this thought inspire you. Before the horror of the destruction and the extreme violence of war lifts the Lord is saying to us that this is not the final word. He has defeated death for all of eternity. Pray with the Pope so that as a humanity we make room for life: “I impore that they cease the armed attacks so that negotiations prevail and common sense prevails and so that we return to respect international rights.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con đặt mình trước Trái tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Dù trong cảnh đau buồn, Mẹ vẫn giữ niềm hy vọng tràn trề và niềm tin cậy vững vàng. Con dâng lời tạ ơn và suy ngẫm trong lòng: những việc làm và quyết định của con có xây dựng lòng tin tưởng hay mang đến sự hiềm khích? Con xin Chúa thứ lỗi nếu con đi ngược lại mục đích của tình huynh đệ. Con quyết tâm ngày mai biết vượt qua những khác biệt trong tư tưởng với những người thân cận. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I put my heart next to Mary’s. Even in pain, she kept hope alive and nurtured confidence. I give thanks. I reflect: do my actions and decisions build trust, or do they create rivalry? I apologize if I have opposed the goal of fraternity. I decide, for tomorrow, not to give in to a logic of opposition to my neighbor. Hail Mary…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …