Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đức Khiết Tịnh

Chúa Giêsu chữa lành một người bị thần ô uế ám khi đang giảng dạy trong hội đường. “Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: ‘Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!'” (Mc 1,27). Giờ đây, khi đã được thanh tẩy bằng phép rửa, con tự hỏi: liệu con đã thực sự mặc lấy sự thánh thiện của Chúa Giêsu chưa? Hay con để phép Thánh Tẩy trở thành một ký ức xa xôi cũ kỹ? Nên thánh là trách nhiệm của con. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ trong tư tưởng, lời nói và việc làm của con. Xin cho con biết phục vụ mọi người thay vì tạo gánh nặng cho người khác, và thực sự mang Tin Mừng đến với thế giới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Purity

Jesus was teaching in the synagogue when he healed a man possessed by an unclean spirit. All those present were so amazed that they said, ‘He commands even the unclean spirits, and they obey him.'” (Mk 1:27) Now that we too have been purified by baptism, let us ask ourselves: do we really accept the holiness of Jesus? Or do we let our baptism grow old in our distant memories? Becoming saints is our responsibility. Without stain in our thoughts, words and actions. When we do not burden others, but are of service to others, we truly bring the Good News to the world. Our father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Phong trào Đại kết

“Ở cấp địa phương, tầm quan trọng của hoạt động “Đại kết” đối với giáo dân và cộng đồng giáo hội khác nổi lên một cách mạnh mẽ, đặc biệt như một chứng tá chung trong bối cảnh văn hóa xã hội thù địch, thậm chí đôi khi thù địch đến mức bách hại (chủ nghĩa đại kết của tử đạo) và trước tình trạng khẩn cấp đối với hệ sinh thái. Ở mọi nơi, theo Huấn quyền của Công đồng Vatican II, nảy sinh mong muốn đào sâu hành trình đại kết: Chỉ khi Giáo hội thực sự hiệp hành mới có thể thu hút tất cả mọi người cùng lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy.” (Instrumentum Laboris, 24)

WITH JESUS DURING THE DAY

Ecumenism

“At the local level, the importance of what is already being done with members of other Churches and ecclesial communities emerges strongly, especially as a common witness in hostile socio-cultural contexts, sometimes even to the point of persecution – this is the ecumenism of martyrdom – and in the face of ecological emergency. Everywhere, in accordance with the Magisterium of the Second Vatican Council, there arises the desire to deepen the ecumenical journey: an authentically synodal Church can only involve all those who share the one Baptism.” (Instrumentum laboris 24).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Độc nhất

Trong giờ phút cuối ngày, con cất cao lời tạ ơn Chúa. Hôm nay con đã cảm nếm được sự cởi mở của trái tim, sẵn sàng đón nhận những gì Chúa ban tặng và những gì người khác mang đến. Mỗi người chúng con không phải là một bản sao, mà là duy nhất. Hôm nay con đã khám phá được những gì về sự đóng góp cách riêng của người này hay người kia? Một phẩm chất, một lối suy nghĩ, một thái độ, một nhân đức, hay một lời cầu nguyện? Nếu con từng có ý muốn người khác phải giống con, xin Chúa tha thứ cho con. Xin sự hòa giải của Chúa soi sáng trên con, và xin Thánh Thần bình an của Chúa làm dịu đi những suy nghĩ cứng nhắc của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài nắn thẳng những điều gồ ghề, cong vẹo trở thành niềm hân hoan của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Unique

The day is coming to an end. Thank You, Lord. I have experienced openness of heart, availability to what You give, to what others bring. We human beings are not carbon copies, each one of us is unique. What have I discovered today about the unique contribution of this or that person, a quality, a way of thinking, an attitude, a virtue, a prayer? If I have wanted others to be like me, forgive me. May your reconciliation descend upon us,may your Spirit of peace soften what is rigid. Come, Holy Spirit, straighten what is crooked, be our joy. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …