Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-07-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/07/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tin tưởng vào Chúa

Hôm nay, lạy Chúa, xin cho con hiểu được từ “tin tưởng” và cho con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và những kỳ công của Ngài. Xin cho con, con chiên của Chúa, luôn tìm kiếm Ngài, phó thác bản thân vào cái nhìn thân thương và nhân hậu mà Ngài luôn dành cho chúng con.

Lời Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”” (Mt 9, 32-38). Vì “lòng tin tưởng trọn vẹn, trở thành sự phó thác trong Tình yêu, giải thoát chúng ta khỏi những toan tính, khỏi nỗi lo về tương lai, khỏi nỗi sợ bình an bị đánh cắp” (ĐTC Phanxicô).

Con xin phó thác ngày hôm nay cho Chúa qua lời kinh Dâng Hiến.

WITH JESUS IN THE MORNING

Trust in the Lord

Today, Lord, allow us to understand the word “trust”. We want to have full confidence in you and in your wonders. We want to allow ourselves to be captured by the same compassionate and merciful gaze that you have on us and on our brothers and sisters, often in search of a shepherd to whom to entrust ourselves.

The Word tells us: “The harvest is plentiful, but the laborers are few; pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest” (Mt 9:32-38). It is in this direction that we direct our prayer today, for “full trust, which becomes abandonment in Love, frees us from obsessive calculations, from constant worry about the future, from fears that take away peace” (Pope Francis).

Entrust this day to the Lord through the prayer of offering.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thợ gặt của Chúa

Con dành một chút thời gian vào buổi chiều nay để dừng lại và suy ngẫm về những lời của ĐTC Phanxicô: “Lời cầu xin với Chúa Giêsu luôn hằng hữu. Chúng ta phải luôn cầu nguyện với ‘Chúa của mùa gặt’, tức là với Chúa Cha, để Người sai những người thợ đến làm việc trên cánh đồng của Người, tức là thế giới. Và mỗi người chúng ta phải cầu nguyện với một trái tim rộng mở, với thái độ truyền giáo; lời cầu nguyện của chúng ta không nên chỉ giới hạn ở những nhu cầu của chúng ta, những nhu cầu cá nhân: lời cầu nguyện thực sự của một Kitô hữu là khi nó có chiều kích phổ quát”.

Xin cho con biến những lời này thành của riêng và chuyển chúng thành những ý định nỗ lực hỗ trợ cho những ai đang chịu khổ đau.

Với tất cả những điều này trong lòng, con cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng của ĐTC.

WITH JESUS DURING THE DAY

We are God’s workers

Take a moment this afternoon to pause and reflect on the words of Pope Francis: “This request of Jesus is always valid. We must always pray to the ‘Lord of the harvest,’ that is, to God the Father, to send laborers to work in his field, which is the world. And each of us must do so with an open heart, with a missionary attitude; our prayer must not be limited only to our needs, to our needs: a prayer is truly Christian if it also has a universal dimension”.

Let us make these words our own and translate them into intentions and concrete support for those who find themselves in a moment of pain.

With all this in your heart, pray the monthly prayer for the Pope’s prayer intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một trái tim rộng mở với sứ mạng

Tối nay, con suy ngẫm về ngày sống này, đặc biệt là những khoảnh khắc con thấy mình là một phần trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại mà Chúa Kitô đã mời gọi con.

Xin thứ tha cho những lúc cảm xúc con rối ren và thích nhìn thế giới nhỏ bé của với ánh mắt hẹp hòi. Vậy điều gì đã ngăn cản trái tim con rộng mở với sứ mạng?

Con kết thúc ngày sống với ước mong rằng Chúa sẽ sai những người thợ gặt đến, để con cũng được ở giữa họ.

Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

A heart open to the mission

Reflect on your day, and dwell on those moments in which you felt apart of the great project of salvation to which Christ has called you.

At the same time, ask his forgiveness for those times when you have had opposite feelings, for those times when you have preferred to look at your little world with your gaze directed at your feet. What prevents you from having a heart open to the mission?

Close the day praying strongly to the Lord to send laborers into his harvest so that you may be among them.

Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …