Tông đồ Cầu nguyện, 1.11, Lễ Các Thánh Nam Nữ

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là nguồn mạch thánh thiện, trong ngày Lễ Các Thánh hôm nay, con khởi đầu ngày mới bằng lời cảm tạ ơn gọi nên thánh Cha dành cho con và gương các thánh nam nữ là những người đại diện cho ý muốn của Cha nơi trần thế. Xin tuôn đổ ân sủng xuống trên con để trong mọi khoảnh khắc, mỗi việc làm con đều sẵn sàng thực hiện thánh ý Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ủy thác cho Mạng Lưới Cầu nguyện Toàn Cầu của Ngài trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha….

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, source of all holiness, on this Solemnity of All Saints, I begin by thanking you for the call to holiness and the examples of so many men and women who were the presence of your action in the world. Grant me the grace to be present in every moment, available to do your will in all things. I offer this day for the intentions that Pope Francis entrusts this month to the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.” (Mt 5,11) Khi chúng ta nên một với Chúa Kitô, đừng sợ bị vu khống, cũng đừng cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, và hãy học cách đón nhận khi bị đổ lỗi một cách oan uổng. Sự thật sẽ luôn luôn chiến thắng và sự công bình của Thiên Chúa thì vượt thắng hết thảy những bất công trên thế giới. Hãy để lòng chúng ta được nương tựa vào Chúa và để sức mạnh của Ngài đánh bại tất cả sự dữ. Hãy tin tưởng vào ân sủng và sự che chở của Người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.” (Matthew 5:11). When we are united to Christ, we don’t fear the slander, we don’t allow ourselves to be affected by gossip and we learn to bear the wrongs that are directed to us unjustly. The truth will always prevail and the righteousness of God is upon all the injustices of the world. Let our hearts be anchored in the Lord, and let his strength be against all evil. Let us trust his grace and protection.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin dừng lại đôi chút trong giây phút cuối ngày, con vô cùng biết ơn về những người con gặp gỡ, những nơi và những khoảnh khắc trong ngày hôm nay. Con đã dung hòa với người khác như thế nào? Con có bao dung trong mỗi việc làm chưa? Lạy Cha, xin chữa lành trái tim con và giúp con tiến đến gần Chúa hơn trong mỗi lời nói việc làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of the day. I am grateful for all the people, places, and moments of today. How did I interact with others? Was I charitable in my actions? Heal my heart, Lord, and help me to draw closer to you in everything that I say or do. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *