Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha vì đã ban cho con thêm một ngày sống mới. Xin cho con được hiện diện trong tình yêu của Cha. Các môn đệ của Chúa Giêsu “sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22). Khi Chúa Giê-su giảng dạy, đó không chỉ là những lời nói bắt tai hay bài diễn văn hay, mà là một hành động. Người giao tiếp với Đức Chúa Cha, còn những người lắng nghe Người được xem như con cái Chúa và anh em nhau. Lạy Chúa, xin cho ngày sống của con trở nên một lời hồi đáp tích cực đối với sự hiện diện của Ngài; con muốn trở thành bạn, thành tông đồ, và sẵn sàng cho sứ mệnh tình thương của Chúa. Xin giúp con nhận ra những cơ hội để cho đi sự yêu thương, để làm chứng cho Chúa trong từng giờ hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you Lord for this new day. Make me available to you. Jesus’ disciples “were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes” (Mk 1:22). When Jesus taught, it was not just good words or speeches. It was an act. He communicated to God, and he placed those who listened to him in their place as sons and brothers. Lord, may my day be a positive response to your arrival; I want to be your friend, your apostle, available for your mission of compassion. Help me discover hour by hour the opportunities to love, to bear witness to You. With you I say: Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi và dùng cả tấm lòng để suy ngẫm câu chuyện của ĐGH Phanxicô. “Tại Khoa Thần học ở Buenos Aires, một nữ tu từ Tu hội Giêsu Maria làm công việc thư ký tại trường đại học; và sau đó, vào buổi chiều, cô ấy ăn một chiếc bánh sandwich, lên ô tô và đi ra vùng ngoại ô, tiếp tục vai trò là giám đốc của một trường học cho người nghèo. Biết bao nhiêu vị sáng lập các dòng tu đã ra đời để giúp đỡ giới trẻ, và biết bao nhiêu vị sáng lập đã giúp đỡ những thanh niên đường phố, thanh niên nghèo! Ví như thánh Don Bosco… Tôi muốn cảm ơn tất cả các hội dòng nam nữ, những người không bao giờ quên đi những anh em bên ngoài đang cần được giúp đỡ” (ĐGH Phanxicô). Con bắt đầu buổi chiều của mình với một trái tim biết ơn. 

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a pause and welcome this story with my heart. “At the Faculty of Theology in Buenos Aires, a sister from the Congregation of Jesús María did secretarial work at the university; and then, in the afternoon, she ate a sandwich, got into her car, and went to the outskirts, being the director of a school for the poor. How many founders of religious congregations were born to help the young, and how many foundresses to help the street youth, the poor youth! I spoke about Don Bosco… I want to thank to all the congregations, male and female, who have never forgotten the people on the periphery” (Pope Francis). I relaunch my afternoon with a grateful heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cảm tạ Chúa vì ngày sống hôm nay của con đang dần kết thúc. Con đã đạt được mục tiêu gì trong ngày hôm nay? Con có sống yêu thương chưa? Tạ ơn Chúa vì đã luôn đồng hành và nâng đỡ con bằng ân sủng của Ngài. Đúng vậy, Ngài luôn đi trước dẫn lối cho con. Con suy ngẫm và nhận ra điều đó trong những thời khắc nhỏ. Con gợi nhớ lại ngày hôm nay của mình. Sáng nay con đã ở đâu? Đã tiếp xúc với ai? Những cuộc gặp gỡ đó như thế nào? Đã mang đến cảm xúc gì cho con? Con có thấy khắc nghiệt, đau đớn, nhục nhã hay cảm thấy sự kiêu hãnh của bản thân bị đè nén không? Con đã hòa nhập như thế nào? Nếu có những khoảnh khắc con đã ghen ghét hoặc quá nhạy cảm, xin Chúa tha thứ cho con. Nguyện xin mẹ Maria giúp đỡ con vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you, Lord, for this day that is coming to an end. Did I achieve my goals for today? Have I loved? I thank you for my efforts because you have sustained me with your grace. Yes, you got ahead of me. I recognize it in the small of the hours. I go back and remember my day. Where was I this morning? Who did I met? How were those meetings? What did I feel? Did I experience moments of harshness, pain, humiliation, or suppressed pride? How have I placed myself in my environment? Forgive me if I have been jealous or overly sensitive. Tomorrow, grant me again Your help. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …