Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con chào đón ngày thứ hai trong tuần Bát nhật Phục Sinh hôm nay với một trái tim rộng mở. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này cho nền văn hoá hoà bình và bất bạo lực. Lời Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay nhắc nhở: “Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: Chị em đừng sợ!” (Mt 28,10). Nỗi sợ bạo lực gây ra chấn thương, căng thẳng độc hại, trầm cảm và góp phần gây ra bệnh tật ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần. Con xin cầu nguyện theo lời mời gọi của ĐGH Phanxicô cho các quốc gia và dân tộc giảm bớt sử dụng vũ khí, từ đó giúp đỡ mọi người thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy sự sợ hãi. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly day of prayer for mental health This Monday of Easter I welcome today with an open heart. Today is the monthly day of prayer for mental health and Pope Francis’ monthly prayer intention is for a culture of peace and nonviolence. In today’s Gospel the risen Jesus says, “Do not be afraid.” The fear of violence causes trauma, toxic stress, and depression and contributes to mental illness. Pope Francis asks us to help people to not live in fear by praying that States and citizens will act to decrease the use of weapons. Our Father …

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đường Con Tim mời gọi chiêm niệm rằng Thiên Chúa luôn ở trong con. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này cho nền văn hoá hoà bình và bất bạo lực. Với câu hỏi: “Thiên Chúa đã ở đâu khi những người vô tội chết vì bạo lực?”, ĐGH Phanxicô đã trả lời rằng “Thiên Chúa đau khổ cùng họ và liên kết sâu sắc với từng người một”. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng kêu khóc của những ai đang phải chịu đau khổ vì đau đớn về tinh thần, những ai có thể trở thành nạn nhân của bạo lực, và biết cầu nguyện cho các Quốc gia và dân tộc biết giảm thiểu việc sử dụng vũ khí.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Way of the Heart invites us to consider that Christ abides in us. This month Pope Francis prays for a culture of peace and nonviolence and today is the monthly day of prayer for mental health. Pope Francis asks, “Where is God, when innocent people die as a result of violence?’ His answer is God “suffers in them and deeply identifies with each of them.” We need to listen to the cries of those with mental illness who are more likely to be victims of violence and pray for the decreasing use of weapons by States and citizens.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con đứng trước mặt Chúa và con thôi không chần chừ. Con ca ngợi Chúa vì Chúa làm cho cái chết trở nên sự sống. Xin Ngài thứ lỗi cho con những lúc con đã không trao sự sống cho những người con gặp gỡ, mà lại cổ vũ một nền văn hóa sự chết, gây đau đớn và hoang mang trong ngày hôm nay. Con xin Chúa ban cho con ơn được trở thành người loan báo hòa bình và sự sống mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I stand before you and I do not hesitate. I praise you because you transform death into life. Forgive me if on this day I have not given life to the people I have met, but have fostered a culture of death, causing pain and bewilderment. I ask you for the Grace of being the bearer of an announcement of peace and new life. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …