Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và một tâm hồn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,1-8). Chúa thì thầm nơi trái tim con và lời Ngài dẫn dắt con trên mọi nẻo đường. Công việc của con nói gì về con, về mối quan hệ của con với Chúa và mối quan hệ của con với anh chị em mình? Con hướng lên Chúa. Con chú tâm đến hành động, lời nói và cách Ngài đối xử với con. Con đặt mục tiêu giúp mình ở lại với Ngài lâu hơn để sinh nhiều hoa trái. Lạy Cha mến yêu, con xin dâng ngày sống cho ý cầu nguyện của ĐGH để các phong trào và nhóm trong Giáo hội ở lại với nhau trong Chúa và sinh hoa trái dồi dào cho mọi người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Recieve with gratefullness this new day and ready yourself to receive in your heart the word of the Lord: “Whoever remains in me and I in him will bear much fruit” (Jn 15:1-8). The Lord speaks to your heart and His word leads you in your path. What do your works say about you, your relationship with Him, and your relationships with your brothers and sisters? Look to the Lord. Put your attention on His acts, His words, and the way He treats you. Make a goal to help you stay longer with Him to yield more fuit. Offer your day for the intention of the Pope so that the church movements and groups remain together in the Lord so that they give fruit to others in abundance. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Trước khi tiếp tục ngày sống, con nghỉ ngơi cùng Chúa Giêsu và suy ngẫm về những gì ĐTC Phanxicô chia sẻ: “Cha đặc biệt nghĩ đến những người sống trong thế giới hiện sinh của riêng họ trong xã hội chúng ta, cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn trong cơ thể của họ và phải chịu đựng quá nhiều nhu cầu về vật chất, đạo đức và tinh thần.” Trước thực tế này, các nhóm thuộc Giáo Hội được mời gọi dùng các đặc sủng riêng của họ để phục vụ những nhu cầu cần thiết của thế giới. Con có cảm thấy sự sống của Chúa Giêsu tuôn chảy trong con không? Hoa trái nào thôi thúc con hiến dâng vì lợi ích của người khác? Con trở lại hành trình trong ngày của mình với sự tử tế và sự rộng lượng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Before continuing your day, rest with Jesus and reflect on what Pope Francis says to us. “I think especially of those that, being found in the existential peripheries of our societies, experience abandonment and loneliness in their body and suffer from so many material, moral, and spiritual needs.” Before this reality, the church groups are called to put their own charisms at the service of the necessities of the world. Do I feel that the life of Jesus flows inside me? What are some fruits that inspire me to give for the good of others? I return to my march of the day with kindness and generosity.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, tối hôm nay con đến trước mặt Ngài, chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh, là nguồn mạch sự sống đời đời. Con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn muốn chúng con trở nên những tạo vật mới và những nhánh liên kết mật thiết với Chúa, Người là cây nho đích thực. Xin Chúa luôn tác động tới chúng con, những người góp phần xây dựng Vương quốc của Chúa, để chúng con không bao giờ đánh mất sự hiệp thông đích thực với Ngài. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I am before you this afternoon, contemplating your ressurection, the fountain of eternal life. I thank you, because you want us to be new creatures and branches connected intimately to you, the true vine. Always continue to act on us who, committed to building your Kingdom, never lose sight of our real communion with you. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …