Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 10/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhân lễ kính Thánh Lôrensô, phó tế, con cảm tạ Chúa vì gương mẫu tận tụy vì người nghèo của thánh nhân. “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24-25). Xin Chúa giúp con noi gương thánh Lôrensô, biết dùng đời sống và thời gian con có để giúp đỡ những ai cần con nhất. Con xin dâng ngày sống này cho ý cầu nguyện tháng này của ĐTC Phanxicô, cầu cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 được sinh hoa kết trái. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the feast of Saint Lawrence, a deacon. I give thanks for your example of dedication to the poor. “Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces much fruit” (Jn 12:24-25). Today, inspired by the example of Saint Lawrence, I try to give my life and my time to those most in need. I offer my day for the Pope’s prayer intentions for this month, for the fruits of World Youth Day. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Vào buổi trưa chiều này, xin cho trái tim con đáp trả lại sự khốn khổ của những người nghèo khó. Thánh Lôrensô, phó tế và tử đạo, đã dùng đời sống của mình để minh chứng rằng Lời Chúa luôn đồng hành cùng những người nghèo khó. Con mừng ngày sống này noi gương thánh nhân, như ý ĐTC Phanxicô “Xin cho lễ kính Thánh Lôrensô, phó tế và là vị tử đạo của Thành Thánh Rô-ma khơi dậy trong mỗi chúng ta khao khát được làm chứng nhân cho Lời Chúa bằng việc luôn tỉnh thức sẵn sàng phục vụ người nghèo và những ai đang chịu khốn khổ.”

WITH JESUS DURING THE DAY

In these early hours of the afternoon, I allow my heart to become sensitive to the suffering of those who have nothing. Saint Lawrence, deacon and martyr, gave testimony with his life of how the Gospel goes hand in hand with attention to the poor. Inspired by the saint, we celebrate today, Pope Francis asks us, “May the liturgical feast of Saint Lawrence, deacon and martyr of the Church of Rome, arouse in each one of us the desire to bear witness to the Gospel by always being available to the poor and to those who have difficulties.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con dừng lại vài phút để ngẫm nghĩ về những gì con đã trải qua trong ngày sống này. Hít vào một hơi thật sâu và con nhận thấy, lạy Chúa, Ngài luôn ở bên con, ngay cả trong giây phút này. Xin cho con tìm thấy khoảnh khắc con được đổ tràn bởi niềm vui và sự no thoả. Hôm nay con đã giúp được những ai? Xin cho con nhận thấy khoảnh khắc con sẻ chia những gì con được Ngài thương ban. Xin cho đời sống con nên chứng nhân giữa những người bình thường nhất, nên bạn hữu với những ai đơn sơ và thiếu thốn nhất. Xin Chúa thương ban cho con những khao khát đấy trong ngày sớm mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I take a few minutes to collect what I experienced today. I take a deep breath and recognize, Lord, that you are still by my side as I close this day. I look for the moments that have filled my heart with joy and fulfillment. Who have I been able to help today? Show me if I have shared with others what I receive from you. I want my life to be a witness among the most humble, making friends with the simplest and the most needy. I ask for this grace for tomorrow, Lord. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …