Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Theo chân Thánh Biển Đức

Ngày hôm nay, con dâng lời tạ ơn Thánh Biển Đức. Cuộc đời và gương sáng của người đã khơi dậy rất nhiều ơn gọi trên toàn thế giới: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27-29). Giống như Thánh Phêrô, Thánh Biển Đức cũng đã từ bỏ tất cả mọi điều mà theo Chúa Kitô. Người biết rằng sự sống và niềm hy vọng vĩnh cửu chỉ có thể từ Chúa Ki-tô mà ra.

Xin cho con biết theo chân các vị Thánh vĩ đại như một tấm gương cuộc sống mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được nhờ Ân Sủng Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Biển Đức, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS IN THE MORNING

In the footsteps of Benedict

Today, we give thanks for St. Benedict. Through his life and example, many vocations throughout the world have been inspired by him: “See, we have left everything and followed you; what then shall we have” (Mt 19:27-29). Like Peter, Benedict also followed the Lord without putting anything before Christ. He knew that only from Him, could he get eternal life and hope.

Let us follow in the footsteps of the great Saints as a model of life accessible to all through Grace.

Through the intersession of St. Benedict, pray the offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Niềm hy vọng vào nhân loại

Trong thời đại quá phức tạp và nhiều xung đột, con được mời gọi nên đặt niềm tin vào lời cầu nguyện, và trên hết là vào Chúa. Con suy ngẫm những lời này của ĐTC Phanxicô: “Các quốc gia ở Châu Âu tìm thấy niềm hy vọng khi Thiên Chúa là trung tâm nơi các hội đoàn của họ. Thánh Biển Đức, xin cầu cho chúng con!”. Hôm nay, con xin dâng lời cầu nguyện cho những anh chị em ở các quốc gia Châu Âu trong ngày kính thánh bổn mạng của họ.

Điều căn bản là Thiên Chúa phải được đặt là làm trung tâm sống động và rộn ràng của cuộc sống, không chỉ là ở Châu Âu. Hiệp cùng lời chuyển cầu của Thánh Biển Đức, xin Chúa giúp con mở lòng đón nhận niềm hy vọng đích thực đến từ Tin Mừng, và dạy cho con biết mang niềm hy vọng này đến cho những người đã đánh mất nó vì họ thấy mình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và đau đớn của cuộc sống.

Con dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng của Đức Thánh Cha, trước mặt Chúa, giờ đây con xin được đổi mới ước muốn được theo Người và phục vụ Người nơi anh chị em con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Hope in man

In a time so complex and full of conflicts, we should place our trust in prayer and in God. Reflect on these words of Pope Francis: “Europe finds hope when God is at the center of its institutions. St. Benedict, pray for us!”. We pray today for our brothers in Europe as they celebrate their patron saint.

It is fundamental that God be considered the vital and throbbing center of life, and not only in Europe.

May the Lord, through the intercession of St. Benedict, help us to open our hearts to true hope, that which comes from the Gospel, and teach us to bring this hope to those who have lost it because they find themselves in a difficult and painful moment of life.

Praying the monthly prayer for the Pope’s prayer intention, renew before the Lord your desire to follow him and to serve Him in your brothers and sisters.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hợp lời cầu nguyện

Con dành vài phút thinh lặng và tập trung những suy tư của mình trước sự hiện diện của Chúa. Ký ức về Thánh Biển Đức đã đồng hành cùng con xuyên suốt ngày hôm nay. Con nghĩ đến cuộc đời đã tận hiến cho việc cầu nguyện của Ngài, và nghĩ đến những chướng ngại của con khi cố gắng tìm kiếm dù chỉ một vài phút để dâng lên cho Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con về điều này.

Ngày mai, con quyết tâm dành thời gian gần gũi và lắng nghe Lời Chúa.

Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE NIGHT

Gather in prayer

Take a moment of silence and gather your thoughts in the presence of the Lord. The memory of St. Benedict has accompanied you throughout the day. Think of his life dedicated to prayer and of all your difficulties in often finding even a few minutes to dedicate to God. Seek forgiveness for this.

Tomorrow, take the time to be present in moments of intimacy and listen to Gods Word.

Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …