Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tội lỗi của con đã được tha thứ

“Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”. (Mc 2,1-12). Sáng nay, con suy ngẫm về những lời đang thiêu đốt lòng con. Con dành vài phút để chiêm ngưỡng khung cảnh trong đoạn Tin Mừng này. Con nhìn xem Chúa trong sự khéo léo và lòng can đảm của những người bạn đang quyết tâm giúp đỡ người bị bại liệt. Khi nhìn thấy đức tin của họ, Ngài đã cho họ nhiều hơn những gì họ mong đợi: sự chữa lành về tâm hồn và sức khỏe của con tim. Bằng tình hiệp thông với anh chị em trên khắp thế giới trong lời cầu nguyện, lạy Chúa, xin đón nhận tất cả những bệnh nhân không thể cầu nguyện với Ngài vì bệnh tật của họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Your sins are forgiven

“The Son of Man has authority to forgive sins on earth.” (Mk 2:1-12) This morning, reflect on these words burning in your heart. Take a few minutes to contemplate this scene. See the Lord, in the ingenuity and courage of the men determined to help their paralytic friend. They knew that if they turned to Jesus, that he would heal their friend. Seeing their faith, you gave them more than they expected: healing of the soul and health of the heart. In communion with brothers and sisters in prayer throughout the world, bring to the Lord all the sick who cannot pray to you because of their pain. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Can đảm trong cầu nguyện

ĐTC Phanxicô đã nói rằng, để thực sự cầu nguyện, con cần đến “lòng can đảm”. Được củng cố bởi đức tin, con phải đi xa đến mức dường như đang thách đố Chúa, luôn tìm cách để vượt qua những “khó khăn” không thể tránh khỏi, không một chút do dự. Những khó khăn nào đã ngăn cản con đến với Chúa? Những mối ràng buộc nào đang ngăn cản con làm sâu sắc hơn mối tương quan của con với Ngài? Con cầu xin Mẹ Maria giúp con luôn duy trì trong sự đồng hành cùng Con của Mẹ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Courage in prayer

Pope Francis says that to truly pray, we need “courage.” Strengthened by our faith, we must go so far as to challenge the Lord, always finding a way to overcome, without hesitation, the inevitable “difficulties.” What are the difficulties that prevent you from going to the Lord? What are the ties that prevent you from deepening your relationship with God? Ask Mary to help you to always remain in the company of her Son

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sức khỏe của tâm hồn là trên hết

Vào cuối ngày, con dành thời gian để tìm kiếm Chúa trong sâu thẳm cõi lòng. Vì sự hiện diện của Chúa an ủi con, và Thần Khí Chúa dẫn đưa con nhớ lại sự hiện diện của Chúa suốt ngày hôm nay. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa, vì đã tha thứ tội lỗi và giữ gìn sức khỏe thân xác của con. Xin Chúa tha thứ cho con vì những khi con đã không đặt Chúa lên hàng đầu, và quên mất điều quan trọng nhất là tương quan của con với Chúa. Con cam kết mang Chúa đến cho những bệnh nhân không thể tự mình tìm đến Chúa được nữa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Above all, the health of the soul.

At the end of this day, take time to find the Lord in the depths of your heart. For the Lord’s presence reassures me and your Holy Spirit guides my memory to recognize your presence throughout the day. Thank you, Lord, for forgiving my sins and watching over my physical health. May you forgive me for all the times I have not put You first, forgetting that the most important thing is my relationship with You. I commit myself to bringing to You every day the sick who can no longer come to You on their own. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …