Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-04-2024

 

   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Năm chiếc bánh và hai con cá

Con mở rộng trái tim để đón nhận ngày mới vừa bắt đầu, và sống ngày hôm nay theo đường lối của Thánh Tâm Chúa Giêsu. “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” (Ga 6,1-15) Tất nhiên là không thấm vào đâu cả! Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, vấn đề không phải là số lượng, mà là lòng quảng đại sẵn sàng cho đi và chia sẻ.

Con xin dâng Chúa những chiếc bánh và con cá mà con có, để được Chúa dùng mà nuôi sống tha nhân. Xin cho nụ cười và sự hài hước của con làm ngày hôm nay trôi qua êm ái hơn, xin cho tình cảm và những cử chỉ dịu dàng của con chào đón mọi người mà con gặp. Xin Chúa cho cuộc sống của con là nguồn dinh dưỡng cho anh chị em giống như cuộc sống của Chúa.

Hiệp thông với Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay lên cho Chúa cùng lời cầu nguyện trong tháng này.

WITH JESUS IN THE MORNING

Five loaves and two fish

Open your heart to the day that is just beginning, and live it according to the style of the Heart of Jesus. “Here is a boy with five small barley loaves and two small fish, but how far will they go among so many?” (John 6:1-15) Of course it is not enough! But Jesus tell us that it is not a question of quantity but a question of willingness to give and share.

Offer the Lord your loaves and fishes, so that they may help Him to feed others. May your smile and good humor soften the day, may your affection and tender gesture welcome everyone you encounter. May your life be nourishment for your brothers and sisters as was the Lords.

With Mary, offer your day… Offering prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Những chiếc bánh và những con cá của những người phụ nữ

Con dành một chút thời gian để gắn kết trái tim con với trái tim của Chúa Giêsu. Con lắng nghe những lời của Đức Thánh Cha để đào sâu lời cầu nguyện cho ý chỉ hàng tháng: “Giáo hội nhìn nhận sự đóng góp không thể thiếu của phụ nữ trong xã hội, với sự nhạy cảm, trực giác và những khả năng đặc biệt thường đặc trưng của phụ nữ hơn nam giới”.

Con đã đóng góp như thế nào cho các cộng đồng khác nhau mà mình đang tham gia? Con có biết kiên nhẫn lắng nghe và quý trọng chiếc bánh và con cá của người khác không?

Con suy ngẫm về buổi sáng của mình bằng lời cầu nguyện trong tháng này cho những người nữ.

WITH JESUS DURING THE DAY

The loaves and fishes of the women

Take a moment to allign your heart to the heart of Jesus. Listen to the words of the Holy Father to deepen your prayer for the monthly intention: “The Church recognizes the indispensable contribution of women in society, with a sensitivity, intuition and particular abilities that are often more characteristic of women than of men”.

How do you contribute to the different communites you are in? Do you know how to listen patiently and value the loaves and fishes of others?

Reflect on your morning by praying the monthly prayer for women.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cho và nhận những chiếc bánh và những con cá

Khi màn đêm buông xuống, con biết ơn vì có thêm một ngày sống và tất cả những cơ hội mà Chúa đã ban cho con để yêu thương. Con đã sống việc cho và nhận những chiếc bánh và những con cá cho anh chị em mình như thế nào? Liệu con có dành cho người khác sự tôn trọng và giá trị mà họ xứng đáng nhận được hay chưa?

Có điều gì nơi con cần được tha thứ khi sắp kết thúc một ngày không?

Xin Chúa cho con biết sống ngày mai bằng tinh thần cởi mở hơn với tha nhân, rộng lượng hơn và nhân ái hơn.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Giving and receiving loaves and fishes

As night falls, be grateful for one more day of life and for all the opportunities the Lord has given you to love. How have you lived giving and receiving loaves and fishes to your brothers and sisters? Ask youself if you have give others the respect and value they deserve.

Is there anything that needs forgiveness in you as you end your day?

Live tomorrow more open to others, more generous and more compassionate.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …