Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Bình dầu của lòng khát khao
Con đón nhận một bình minh mới dâng ngày sống choChúa sứ mạng của Giáo Hội“, để điều đó thể chạm đếnmọi góc nhỏ trên thế giới, hầu thể trở thành ngọn đèn cháysáng cho tất cả mọi ngườiCòn những khôn thì vừamang đèn vừa mang chai dầu theo.” (Mt 25, 4). Lạy Chúa, xin cho ước muốn phục vụ Ngài nhiều hơn, cộng tác nhiềuhơn trong sứ mạng của Ngài, vươn tới nhiều anh chị em hơnnữa trở nên chất dầu giữ cho ngọn đèn Giáo Hội luôn đượcthắp sáng. Như những người trinh nữ khôn ngoanchúng ta một nguồn dầu dự trữ, được tích lũy nhờ những việc tốtlành hằng ngày” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin gìn giữngọn đèn của ĐTC luôn cháy sáng cho đến khi người về cùngChúaLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The oil of desire
I receive a new dawn and I offer it to you “for the mission of the Church,” that it may reach every corner of the world, that it may be a burning lamp, a light for all. “The wise women carried flasks of oil with their lamps” Mt 25:4. Lord, may the desire to serve you more, to collaborate more with your mission, to reach more brothers and sisters, be the oil that keeps the lamp of the Church burning. Like the prudent young women, “we have a reserve of oil, accumulated with the good works of each day” (Pope Francis). Lord, keep the oil of the Pope’s lamp burning until he meets you. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Sự trung tín của Chúa
Con tạm dừng bước để uốn nắn lại sức mạnh củamìnhThánh Phêrô đã kinh nghiệm rằng lòng trung tíncủa Chúa lớn hơn sự bất trung của chúng ta, mạnh hơnsự chối bỏ của chúng ta. Ngài nhận ra rằng lòng thành tíncủa Chúa đã bỏ qua nỗi sợ hãi của chúng ta vượt xa trítưởng tượng của con người“. Con dâng lên Chúa buổi chiềuđể tất cả chúng con cùng với Giáo Hội bước đi trên con đườngyêu thương tự do, lựa chọn những điều tốt lành mỗi ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

Faithfulness of the Lord
I stop to repair my strength. “Peter has experienced that God’s faithfulness is greater than our infidelities and stronger than our denials. He realizes that the Lord’s faithfulness sets aside our fears and surpasses all human imagination.” Offer your evening so that all of us in the Church may walk on paths of love and freedom, choosing the good in the everyday of each day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI


Hãy kiên nhẫn 
Con bình tĩnh không tuyệt vọng. Con buông bỏ những tiêu cực xảy đến với con trong ngày hôm nay. Con không phủnhận những vấp ngã trong ngày của mình. Chẳng lẽ Chúakhông kế hoạch tốt hơn cho con sao? Con cầu xin ơn thathứ phó thác chính mình cho Chúa để mọi việc được thuậntheo ý Ngài. Con tin rằng ngày mai Chúa sẽ ủi an con. Kínhmừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be patient
Be calm and do not despair. Let go of the negative things that happened to you today. Don’t deny the stumbles of your day either. Doesn’t God have better plans for you? Ask for forgiveness and entrust yourself to God so that everything you do will be according to His will. Trust that tomorrow the Lord will comfort you. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Việc thực hành …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy yêu thương …