Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con chào đón ngày mới với một trái tim rộng mở. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH cho những nạn nhân bị lạm dụng trong tháng này. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng con: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24). Những nạn nhân bị lạm dụng chính là những ngôn sứ đang mời gọi Giáo hội thay đổi. Tiếng nói của họ phải được lắng nghe và chấp nhận. Những tổn thất về sức khoẻ tinh thần do tổn thương khi bị lạm dụng là vết thương đối với thân thể Chúa Kitô. Hôm nay, ĐGH Phanxicô mời gọi “phải để những vết thương này được biết đến và nhận ra nơi những ai đang làm chứng cho những đau khổ Đấng Cứu Độ chúng ta”. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly day of prayer for mental health I welcome today with an open heart. Today is the monthly day of prayer for mental health and Pope Francis’ monthly prayer intention is for victims of abuse. In today’s Gospel Jesus says, “no prophet is accepted in his own native place”. Victims of abuse are prophets calling the Church to reform. Their voices must be heard and accepted. The mental health impacts caused by the trauma of abuse are wounds to the body of Christ. Pope Francis asks us “to make known these wounds and to recognize in these people the witness of our suffering Savior.” Our Father …

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đường Con Tim mời gọi suy tư về việc con đang sống trong thế giới đầy khổ đau. Trong tháng này, ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng và cách riêng, hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần. Khi suy gẫm về tình trạng lạm dụng của một vài thành viên trong Giáo Hội, ĐTC Phanxicô nói rằng “khi con nhận thức được điều thực tế kinh sợ này và hiệp nhất với những đau khổ của Chúa dành cho những người con dễ bị tổn thương nhất, thì lúc này con có thể đi trên con đường cứu chuộc của Chúa.” Lạy Chúa, xin cho Giáo hội trở nên nơi nương tựa bình an cho những ai cần giúp đỡ, đặc biệt cho những người chịu đau khổ về thể chất, tinh thần và tính dục.

WITH JESUS DURING THE DAY

The Way of the Heart invites us to consider that we live in broken world. Pope Francis prays this month for victims of abuse and today is the monthly day of prayer for mental health. Reflecting on abuse at the hands of some members of the Church, Pope Francis said that “having become aware of this appalling reality and united to the suffering of the Lord for her most vulnerable children, she may take the path of redemption.” May the Church be a safe refuge for all in need, especially those who suffer physical, mental, and sexual ab

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại đôi chút để suy ngẫm về ngày sống trước sự hiện diện của Chúa. Có ai mà con cảm thấy như một món quà đặc biệt mà Chúa dành cho con hay không? Con cảm tạ Chúa vì điều này và cầu xin lòng thương xót của Chúa nếu con có khước từ bất kỳ ai. Cuối cùng, con xin dâng lời cầu nguyện cho ĐTC Phanxicô nhân dịp kỷ niệm ngày Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I stop myself in the presence of the Lord and think about my day. Was there anyone that I noticed as a special gift from God for me? I give thanks to God for them, and I ask for mercy if I rejected anyone. I dedicate this final prayer to the Holy Father in the anniversary of his election. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Sự hiệp nhất …