Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

 

   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Những cơn bão

Con bắt đầu ngày mới khi đặt bài Tin Mừng chạm đến trái tim con: “Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.” (Ga 6, 16-21). Con có thường nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những khó khăn hay không? Vì không phải lúc nào con cũng có thể nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong đời con. Đôi lúc đôi mắt của con chỉ mải nhìn vào cơn bão mà không thấy rằng Chúa đang đến với con.

Con xin dâng lên Chúa mọi điều con có. Xin giúp con thêm trung thành khi đối mặt với những gian truân, thiếu thốn và giúp con vượt qua chúng bằng bình an của Ngài.

Con xin đặt tất cả hân hoan, hy vọng, khó khăn và đau khổ của ngày sống hôm nay trong tay Chúa, để dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS IN THE MORNING

Storms

Begin the day by letting the Gospel touch your heart: “When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water; and they were frightened.” (Jn 6:16-21). How often do you make yourself present in the midst of difficulties? For we do not always recgonize God’s presence in our lives. Sometimes, our eyes are fixed on the storm and not on God who comes to us.

Offer the Lord all you have. Ask Him to make you faithful in your poverty and difficulties. Ask Him to help you through your challanges with the peace that comes from Him.

Place in the Lords hands your joy, hopes, labors, and sufferings… Pray the prayer of offering for the intention of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cầu cho phụ nữ

Con dành thời gian ban chiều để cầu nguyện, bởi vì “thế giới vẫn đang tiến triển nhờ có các chị em phụ nữ liên lỉ cầu nguyện, những người cầu thay và đại đa số họ chưa được biết đến,..nhưng đối với Chúa, không có ai là không được biết đến cả!” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con luôn ghi nhớ rằng năm nay là Năm của Cầu nguyện.

Con xin dâng lời cầu nguyện cho phụ nữ trên khắp toàn cầu, đặc biệt là những người đang trải qua những khoảnh khắc giông bão và khó khăn. Lời cầu nguyện là món quà tốt nhất mà con có thể gửi tặng họ. “Tuyên ngôn về quyền hợp pháp của phụ nữ, dựa trên niềm tin chắc chắn rằng phụ nữ và đàn ông đều có phẩm giá như nhau, đã đặt ra cho Giáo Hội những câu hỏi sâu sắc mang tính thách đố và không thể lảng tránh” (ĐTC Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

Praying for women

Take some time this afternooon to pray, because “the world is going forward thanks to this chain of praying women who intercede, and who are mostly unknown… but not to God!” as Pope Francis says. Remember that this year is a Year of Prayer.

Pray for all women around the world, especially for those who are going through moments of storm and difficulty. Prayer is your best offering for them: “The claims of the legitimate rights of women, based on the firm conviction that men and women have the same dignity, raise profound questions for the Church that challenge her and that cannot be superficially evaded” (Pope Francis).

Pray the prayer of the month for women.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông

Con tĩnh lặng khi màn đêm dần đến và cảm tạ Chúa vì một ngày sống đã qua với bao cơ hội để phục vụ theo sứ mạng của Chúa Giêsu. Con suy ngẫm về những khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày. Điều gì đã đọng lại trong trái tim con? Con đã tìm đến ai hay điều gì giữa những khó khăn hôm nay? Trong bầu khí cầu nguyện này, con suy ngẫm các thái độ, những lời hồi đáp của con đối với tha nhân, và cả cách con làm việc lẫn phục vụ người khác.

Liệu con có sống trong ánh sáng của Thiên Chúa hay không? Nguyện xin Ngài tha thứ vì đôi lúc con chưa hết lòng yêu thương anh chị em.

Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As evening falls

Quiet yourself as evening falls and be grateful for another day of life and for the opportunity to serve in Christ’s mission. Think about the most significant moments of your day. What did they leave in your heart, what or whom did you look to in the midst of today’s difficulties? Reflect on your moments of prayer, on your attitudes towards others, yours responses, the way you treated others, and the way you worked.

Have you been able to live in the light of the Lord? Ask forgiveness for the moments in which you have shown little love.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …