Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Các mối phúc.
Chúa Giêsu hỏi con về những ưu tiên và mục tiêu của mình trong ngày hôm nay. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20-26). Với đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu khẳng định những ưu tiên của Ngài và đặt câu hỏi cho con. Con dừng lại để phản tỉnh và suy ngẫm về cách con sống theo các mối phúc trong cuộc sống hằng ngày. Con dành thời gian để trò chuyện với Chúa Cha, và xin Ngài khích lệ cùng ban thêm sức mạnh để con thi hành thánh ý Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The Beatitudes
On this day, Jesus questions our priorities and objectives. Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God” Lk 6:20-26. With these words, He announces his priorities; and questions ours. Pause to reflect and think about how we can live out the beatitudes in our daily lives. Take advantage of the moment to converse with the Father and ask him to give us courage and strength to join his will and work for him. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hạnh phúc đích thực.
Sau một buổi sáng bận rộn, con dành thời gian để kết nối chính mình và với Chúa Cha. Con tự hỏi rằng mình tìm thấy hạnh phúc đích thực ở nơi nào: khi con thu góp cho mình, hay lúc con tìm kiếm Nước Thiên Chúa? ĐGH Phanxicô đã nói: “Các mối phúc mà Chúa Giêsu giảng dạy, biểu lộ cho chúng ta con đường dẫn đến hạnh phúc, đó là con đường của Ngài.” Liệu con có sẵn sàng bước đi trên con đường Chúa Giêsu đã chỉ dẫn hay không? Xin cho con biết thay đổi mục đích để tìm kiếm hạnh phúc đích thực nơi Chúa và phục vụ tha nhân cách vô vị lợi.

WITH JESUS DURING THE DAY

True happiness
After a day full of activity, take a moment to reconnect with yourself and with the Father. Ask yourself, where do I find true happiness: in accumulation or in the search for the Kingdom of God? Pope Francis says: ‘The Beatitudes, taught by Jesus, reveal to us the way to happiness, that is, His way. ‘Am I willing to walk along this path marked out by Jesus? Make it your purpose to seek true happiness in God and in selfless service to others

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần kết thúc, con nghỉ ngơi khép lại mọi công việc. Trong bầu khí cầu nguyện như một cuộc gặp gỡ, tâm sự cùng Cha, con nhìn sâu hơn vào trái tim mình và suy ngẫm ngày qua. Những trải nghiệm nào trong ngày vẫn vang vọng trong con? Con phân định những điều đã thu hút sự chú ý của con hôm nay, nơi mà con đặt trái tim mình ở đó. “Lạy Chúa, con nhận ra nhiều điều làm con phân tâm và quên mất mục tiêu trọng yếu nhất của mọi điều con làm là Ngài. Xin cho mọi điều con suy nghĩ, cảm nhận và thực thi đều chỉ hướng về Chúa. Ước gì trái tim con có thể hoà chung nhịp đập với trái tim của Chúa vào ngày mai và mãi mãi.” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is ending, take a break to close your activities and recall what you have experienced. Take this moment of prayer that is an encounter with the Lord. Put all your attention on your heart. What experiences of the day have remained resonating in you? Try to identify what things have captured your attention today, where you have put your heart. “Lord, I realize that there are many things that distract me and disperse me, and I lose sight of the fact that the ultimate goal of everything I do is You. Help me that everything I think, feel and do is only oriented to You. May my heart adjust to yours tomorrow and always.” Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …