Tông đồ Cầu nguyện, 14.3.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Cha đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống; trong những lúc mệt mỏi, phiền muộn và cả những lúc con không trung thành với Cha. Xin cho lòng thương xót của Cha luôn ngự trị và đưa con trở về cùng Cha. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp thông cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, at the beginning of a new day, I ask you to accompany me in every moment of my life; in my tiredness, distractions, and even infidelity. May your merciful love always prevail and bring me back to you. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nếu chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu và anh chị em của chúng ta mỗi ngày, chúng ta sẽ không sống cho quá khứ hay tương lai nhưng luôn sống cho những giây phút hiện tại của Thiên Chúa, trong sự liên đới bình an với hết mọi người.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy cho con cách sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If we encounter Jesus and our brothers and sisters every day, our hearts will not dwell in the past or the future. They will live in God’s present moment, in peace with everyone.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to live in the present moment.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần khép lại, sự mệt mỏi ùa lấy con, con xin dừng lại để được ở bên Chúa, để tìm kiếm sự thư thái và ủi an. Sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đã cho con sức mạnh để tin rằng con được ở trong một thế giới hòa bình và chan chứa yêu thương. Xin giúp con mỗi ngày đều mang những điều tốt đẹp đó vào trong thực tế cuộc sống. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, tired worn out, I pause to be with you, Lord, and to find rest and comfort. Your presence in my life gives me the strength to believe that I can be in the world a channel of peace and love. Help me to bring that into reality each day. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *