Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha tình thương, khi bắt đầu ngày hôm nay, con dâng lên Cha lời cảm ơn vì sự hiện diện của Ngài. Xin Cha đổ tràn ân sủng để con biết làm cách nào kết hợp được Tin Mừng vào mọi khía cạnh của cuộc sống và qua mỗi ngày cố gắng để trở thành nhân chứng can đảm cho Tin Mừng. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Mẹ, con xin dâng ngày hôm nay theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, as I begin this day I give you thanks for your presence. I ask you for the grace to know how to incorporate the Gospel into all aspects of my life and, throughout the day, to try to be a bold witness of the Gospel message. Through intercession of Our Lady, I offer my day for the intention of Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: ‘Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi’.” (Mt 15,25) Khi chúng ta không biết phải làm gì, hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết cầu xin và trung thành như người phụ nữ kia! Khi ai đó đến với Chúa trong bất kì hoàn cảnh nào, Ngài không bao giờ bỏ qua bất cứ yêu cầu nào của họ. Thật là một người phụ nữ dũng cảm! Xin cho chúng con biết học theo người phụ nữ ấy.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“But the woman came and did him homage, saying, ‘Lord, help me.’” (Mathew 15:25) When we do not know what to do, we pray to Jesus! May we be like this insistent and faithful woman! In all situations where someone came to Jesus, he never failed to meet their request. What courage this woman had to insist! Let us learn from her!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bác sĩ tâm hồn ơi, cám ơn Người vì ngày hôm nay. Con có lười biếng trong các nhiệm vụ, xao lãng trong việc bổn phận của con tại sở làm? Xin tha thứ và nâng đỡ con, để con biết tôn trọng thời gian cũng như làm tất cả mọi việc vì vinh danh Chúa. Xin ban cho con sự nhạy bén để biết phân định và biện phân điều gì là tốt trong mắt Ngài, điều gì ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa con với Chúa và với tha nhân. Xin cho ngày mai, con biết đặt ánh nhìn của con nơi Ngài, trong tất cả mọi lời con nói và mọi việc con làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Doctor of souls, thank you for this day. Was I lazy in my tasks, or neglected my duties at work? Forgive me and help me to be respectful of my time and to do all things for your glory. I ask you for a keen awareness that knows how to distinguish and discern what is good in your sight and what affects my relationship with you and with others. Grant that tomorrow I may keep my eyes on you in all that I say and do! [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *