Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày sống mới hôm nay, với tấm lòng biết ơn. Tin mừng ngày Chúa Nhật hôm nay thuật lại lời chứng của Thánh Gio-an Tẩy Giả: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1, 34). Con lắng đọng tâm hồn và chầm chậm bước vào khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Con đang đứng bên bờ sông Gio-đan và chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, con sẽ làm chứng điều gì về Đấng con vừa chiêm ngắm? Con muốn trở thành bạn hữu của Người, trở thành môn đệ của Người, để qua cầu nguyện, con mở lòng trắc ẩn đối với những nhu cầu của tha nhân. Con xin dâng ngày sống hôm nay để hiệp ý cầu nguyện cho các nhà giáo dục, ước mong họ sẽ trở thành những chứng nhân đức tin đáng tin cậy cho giới trẻ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome the new day with a grateful heart. Today is Sunday, and the Christian communities meet in the same community. We will hear in the Gospel the testimony of John the Baptist: “Now I have seen and testified that he is the Son of God” (Jn 1:29-34). I enter into prayer. I am on the bank of the Jordan and I contemplate Jesus. If you asked me, what would my testimony about Jesus be today? I ask him to become his friend, his apostle through prayer that opens me to compassion for the needs of the world. I offer my day in prayer so that educators are credible witnesses to the faith for young people. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con tạm ngưng lại ngày sống để trái tim con được hòa nhịp cùng với trái tim Chúa. ĐTC Phanxicô dạy rằng: “Chúng ta được mời gọi sống phép rửa mỗi ngày như một món quà của sự hiện hữu dành cho chúng ta. Nếu chúng ta quyết tâm theo Chúa và ở lại trong Hội Thánh của Người, bất chấp mọi giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, thì chính nhờ Bí Tích Thánh Tẩy mà chúng ta trở thành tạo vật mới và mặc lấy Đức Ki-tô.” Lạy Chúa, xin hãy biến con thành một nhà truyền giáo để rao truyền lòng thương xót của Người.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause with you, Lord, so that my heart is in tune with yours. “We are called to live our baptism every day as a present reality of our existence. If we manage to follow Jesus and remain in the Church, despite our limitations, frailties, and sins, it is precisely because of the sacrament in which we have become new creatures and have clothed ourselves with Christ” (Pope Francis). I pray: make me a missionary of your compassion.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Màn đêm đã dần buông xuống, con dừng lại mọi hoạt động để được đến gần hơn với Chúa. Con nhìn lại những việc con đã trải qua trong suốt ngày sống hôm nay, lắng lại để những cảm xúc và hình ảnh hiện về trong ký ức. Con đã nhận ra kế hoạch của Chúa ở đâu? Nếu con đang sống trong ân sủng của Bí Tích Thánh Tẩy, con tạ ơn Chúa! Vì Người hiện hữu trong cuộc đời con, nhưng nhiều khi con quên mất và bước đi trên những con đường đưa con ra xa Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những lần con đã làm điều đó. Dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa, con nghĩ về ngày mai, và con luôn tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa! Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Night has fallen, and I stop my activities to get closer to you, Lord. I look back at what I have experienced during this day and let the feelings and the faces come to my memory. Where did I recognize your steps? If I have been able to live the grace of my baptism, thank you Lord! You are there in my life, but many times I forget it and walk away on the paths that take me away from you. I ask for forgiveness for the times I have done that. Under your gaze, I think about tomorrow, and I trust you with what excites me or, on the contrary, worries me. Jesus, I trust you! Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …