Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đường Con Tim
Con xin dâng ngày mới hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, để đổi mới ước muốn sống phù hợp với Ngài. Đường Con Tim Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức ThánhCha thúc đẩy con trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu, hiệp nhấtsâu thẳm với Ngài , nhận ra niềm vui đau khổ của Ngài đốivới thế giới, khiến con dấn thân cùng Ngài trước những tháchthức của nhân loại sứ mệnh của Giáo hội. Lòng sùng kínhcủa con đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu như thế nào? Con sống cách đặc biệt vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng, ngày cầunguyện đặc biệt theo ý chỉ của Đức Thánh Cha không? Làmthế nào con thể đóng góp cuộc đời mình cho sứ mạng củaGiáo hộiLạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

The Way of the Heart
Offer your day to the Heart of Christ, renewing the desire to live in conformity with Him. The Way of the Heart and the Pope’s Worldwide Prayer Network, moves us to be friends of Jesus, deeply united to Him, perceiving His joys and sufferings for the world, leading us to commit ourselves with Him to the challenges of humanity and the mission of the Church. How is my devotion to the Heart of Jesus? Do I live in a special way the first Fridays of the month, a day dedicated to pray for the Pope’s prayer intention? How can I contribute my life to the mission of the Church? Our Father

— ∞  +  ∞ —

Nghỉ ngơi
Thế hệ này một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưngchúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ôngGiô-na.” (Lc 11, 29-32) Mỗi ngày con đều mong đợi mộtphép lạ, chẳng mảy may rung động khi thức dậy mỗi sớm, tất cả những sự kiện xảy ra trôi qua con chẳng để ý đếntrong khi Chúa Giêsu đang hiện diện trong tíchThánh Thể, Người thực sự hiện diện trong Nhà Tạm. Sứ mệnhcủa Giáo hội Hiệp Hành tìm ra những dấu chỉ mới dẫn con đến việc sống Tin Mừng đến với sự hiện diện của Chúa. Con tạ ơn Chúa mỗi sáng mỗi đêm ngày sống Ngườiđã ban cho con những con đã trải qua không? Con nghĩ rằng lẽ sẽ không ngày mai con chỉ ngày hômnay để Yêu Thương Phục Vụ?

WITH JESUS DURING THE DAY


Taking a break
“This is a wicked generation. It asks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. (Lk 11:29-32). Every day I expect miracles, and I do not marvel at waking up every morning to a new day, for all the details that happen to me and pass unnoticed… for Jesus who makes himself present in the Eucharist, who remains really present in the tabernacle. This is the mission of the Synodal Church, to find the new signs that lead me to live the Gospel and to the presence of God. Do I thank the Lord every morning and every night for the day he has granted me to live, and for what I have lived? Do I think that perhaps for me there will be no tomorrow and I only have today to Love and Serve?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con mở lòng mình ra để cảm nghiệm sự biết ơn ThánhTâm Chúa đã hiện diện trong suốt ngày sống hôm nay. Con để cho bản thân được đi cùng Chúa không? Con phải sứgiả của lòng nhân từ của Chúa không? Xin Chúa tha lỗi chonhững khoảnh khắc con để mình bị cuốn theo những cảm xúctrôi qua trong ngày. Ngày mai, xin cho Thánh Tâm Chúa trởthành ngọn hải đăng dẫn đưa con về lối sống lắng nghe đốithoại như Thánh nữ Margaret Marie Alacoque. Xin cho con trở nên sứ giả của Thánh Tâm Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I open my heart to be grateful for how your heart passed through my day. Did I allow myself to be accompanied by you? Was I a messenger of your goodness? I ask forgiveness for the moments when I let myself be carried away by passing emotions of the day. Help me that tomorrow may your Sacred Heart be my beacon for a lifestyle of listening and dialogue just like St. Margaret Mary Alacoque I may be a messenger of your heart. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …