Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-12-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/12/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an” (Ga 5, 33-36). Con xin dâng lời tạ ơn Chúa đã rộng ban cho con một ngày mới, và con dọn lòng sẵn sàng cho sứ mệnh yêu thương của Ngài. “Giúp đỡ người nghèo với tiền của luôn chỉ là một giải pháp tạm thời để giải quyết những tình trạng khẩn cấp.” Do đó, “Linh đạo Kitô giáo, cùng nhau chiêm ngắm suy tư muôn thú và mọi tạo vật mà chúng ta tìm thấy nơi thánh Phanxicô thành Assisi, cũng phát triển lên một sự hiểu biết giàu có và phong phú về công việc” (ĐGH Phanxicô). Con tạ ơn Chúa về tất cả những tình nguyện viên làm việc thúc đẩy sự toàn vẹn của nhân loại. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

But I have testimony greater than John’s (Jn 5:33-36). Thank the Lord for another day and make yourself available to His mission of compassion. “Helping the poor with money should always be a temporary solution to resolve emergencies.” Hence, “Christian spirituality, together with the contemplative admiration of the animals and creatures that we find with Saint Francis of Assisi, has also developed a rich and healthy understanding of work” (Pope Francis). Give thanks for all the volunteers who work for the promotion of human integrity. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chính chúng ta sẽ là những người viết nên chương trình của đời sống mình vào dòng lịch sử, trở nên Tin Mừng sống động khi phục vụ cho sứ mạng của Chúa Giêsu, để những thách đố của nhân loại và sứ mạng của Giáo hội là chủ đề của những trang sử tương lai. Đây là câu chuyện cứu độ mà chúng ta phải liên hệ đến và sống hết mình. Trong giây phút nghỉ ngơi của ngày hôm nay, con nhìn lại quyết tâm sống của chính mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

It is up to us to write the chapter of our time in history, to be the living gospel at the service of the mission of Jesus so that the challenges of humanity and the mission of the Church are the themes of history yet to come. This is the story of salvation that we must relate to and live out ourselves. Renew in yourself the commitment of this day in a moment of rest.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong giờ phút này, con lắng đọng cõi lòng và dâng lời tạ ơn về tất cả những gì mình đã lãnh nhận từ rạng sáng hôm mai. Những tình huống nào khiến con phải đấu tranh? Con nhận thức bản chất thiêng liêng của những gì mà con đã phải đối diện. Con có thể hiện niềm hy vọng hay con chán nản, và bày tỏ sự chán nản ấy ra với người xung quanh? Tùy thuộc vào cách con dùng từ ngữ đầy hy vọng và cởi mở với những người khác. Làm cách nào con xây dựng niềm hy vọng vào ngày mai? Con ghi lại một cách làm mà con có thể thực hiện. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet your heart and give thanks for all that you have lived since the sun rose this morning. What situations were a struggle for you today? Become aware of the nature of the spirit with which you dealt with them. Do you sow hope or do you get discouraged and spread that discouragement to others? It is up to you to build a world that is hopeful and open to others. How can you contribute tomorrow to building hope? Specify a way in which you can do this. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …