Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tha thứ và Xin Lỗi

Con bắt đầu ngày mới bằng cách cảm ơn Chúa vì lòng thương xót của Người. “Ta đến, không để kêu gọi những người công chính mà để kêu gọi những kẻ tội lỗi” (Lc 5,32). Chúa Giêsu đã tha thứ cho con. Theo gương mẫu đó, con cũng tha thứ cho những anh chị em mình, và xin được tha thứ. Con sẽ cố gắng truyền đạt thông điệp tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy cho con qua những việc làm và lời giảng dạy của Người, thay vì phê phán và đánh giá người khác. Hôm nay, con xin dâng những hành động của con trong ngày cho những ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Forgiving and Asking for Forgiveness

Begin this day by thanking Jesus for his compassionship. “I have not come to call the righteous, but sinners” (Luke 5:32). Jesus forgave us. Following his example, forgive your neighbor and ask for forgiveness. Do not judge, but instead try to convey the message of love that Jesus taught us through his example and his words. Offer the deeds of your day for the prayer intentions of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Khoảng lặng giữa ngày

Con dành một khoảnh giữa ngày để dừng lại và nghỉ ngơi cùng Chúa khi lắng nghe những lời của ĐTC: “Chúng ta được mời gọi nhận ra nơi những người được chăm sóc giá trị to lớn của phẩm giá con người, là con Thiên Chúa. Điều này tự nó có thể không tháo gỡ được tất cả những nút thắt hiện có trong các hệ thống, nhưng nó sẽ tạo ra trong chúng ta ý chí để cởi trói cho họ càng nhiều càng tốt. Nó cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi tư duy bên trong của cả chúng ta và xã hội.” Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Pause in the Day

Take a moment to pause and rest with the Lord as you listen to the words of Pope Francis. “We are called to recognize in those who receive care the immense value of their dignity as human beings, as children of God. This may not, by itself, untie all the existing knots in the systems, but it will create in us the will to untie them as much as possible. It will also lead to an internal change of mindset in both us and society.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày

Con trở về với sự lắng đọng nội tâm. Hồi tưởng về những gì đã trải qua hôm nay và khám phá những khoảnh khắc con cảm thấy tự do trong hành động của mình và hòa hợp với anh chị em. Làm thế nào con có thể duy trì và nuôi dưỡng những điều này từ đây về sau? Xin Chúa giúp con nhìn nhận cuộc sống theo cách của Chúa, và nuôi dưỡng trong con sự tự do trong mỗi ngày sống của mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At Night

Withdraw into inner silence. Reflect on what you have experienced today and discover the moments when you felt free in your actions and in harmony with your brothers and sisters. How can you preserve and cultivate these attitudes from now on? Ask God to help you see life as He sees it, and commit to cultivating freedom in your daily attitudes. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …